Universal & PartnersUniversal & PartnersUniversal & Partners

YMM

SAYI :2022 / VERGİ-43

5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNUNUN GEÇICI 14 ÜNCÜ MADDESININ DÖRDÜNCÜ
FIKRASINDA YER ALAN İSTISNANIN, KURUMLARIN 30/9/2022 TARIHLI BILANÇOLARINDA YER
ALAN YABANCI PARALAR İTIBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6297) 

SAYI :2022 / VERGİ-42

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

IMF Makroekonomik Tahminler

IMF Ekonomik Görünüm – Ekim 2022 Raporu

SAYI :2022 / VERGİ-42

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SAYI :2022 / VERGİ-41

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:92)

13.10.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ

13.10.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ

2022/ – YMM

ENFLASYON DÖVİZ TAHMİNLERİ

2022/40 – YMM

TL MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ

2022/49 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/054 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2021/2 – YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ

2021 / VERGİ /52 – YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534 )

2021 / VERGİ-66 – YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı
Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel
Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında
Karar (Karar Sayısı : 4938 )

2021 / VERGİ-62 – YMM

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No : 90 )

2021 / VERGİ-61 – YMM

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)

2021 / VERGİ-63 – YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No : 317)

2021 / VERGİ-55 – YMM

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 38)

2021 / VERGİ-56 – YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

2021 / VERGİ-58 – YMM

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 54 )

2021 / VERGİ-54 – YMM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:20)

2021 / VERGİ-53 – YMM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

2021 / VERGİ-57 – YMM

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL
TEBLİĞİ (SERİ NO: 53)

2021 / VERGİ-65 – YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli
Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı :
4937)

2021 / VERGİ-66 – YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı
Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel
Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında
Karar (Karar Sayısı : 4938)

2021 / VERGİ-64 – YMM

193 Sayılı GVK 94, 5520 Sayılı KVK 15 ve 30. Maddeleri
Hakkında Karar

2021 / VERGİ-59 – YMM

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:
66)

2021 / VERGİ-67 – YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4970)

2021 / VERGİ-69 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37
nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5047)

2021 / VERGİ-68 – YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5046)

2022 / VERGİ-1 – YMM

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz
İndiriminde Dikkate Alınacak Oran

2022 / VERGİ-2 – YMM

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)

2022 / VERGİ-3 – YMM

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2022/2)

2022 / VERGİ-4 – YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

2022 / VERGİ / 5 – YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli(II) Sayılı
Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi
Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının
Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Kara Sayısı:5096)

2022/1 – YMM

Özelgeler Bülteni Ocak 2022

2021 / VERGİ-52 – YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

2022 / VERGİ-6 – YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

2022 / VERGİ-7 – YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

2022 / VERGİ-8 – YMM

İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi, Yatırım
Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına İstisnasına İlişkin 7351
Sayılı Kanun Yayımlandı

2022 / VERGİ- 09 – YMM

18 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Ülkemizde Yaşanan
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Beyannamelerinin Verilme Ve
Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin
Ödeme Süresinin Uzatılması.

2022 / VERGİ-10 – YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

2022 / VERGİ-11 – YMM

Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarının TL Mevduata
Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İstisna
Uygulamasına İlişkin 7352 sayılı Kanun yayımlandı.

2022/4 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/2 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/6 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022 / VERGİ-12 – YMM

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

2022 / VERGİ-14 – YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki
24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193)

2022 / VERGİ-13 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

2022 / VERGİ-15 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karara İlişkin Düzeltme (Karar Sayısı:
5189)

2022 / VERGİ- 16 – YMM

Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri
Uzatılmıştır.

2022/9 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/7 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022 / VERGİ-17 – YMM

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

2022/11 – YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/2 – YMM

Şubat 2022 Özelgeler Bülteni

2022 / VERGİ-18 – YMM

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı:
5359)

2022 / VERGİ- 19 – YMM

2022 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı

ŞUBAT-2022 – YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ

2022 / VERGİ- 20 – YMM

7394 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi
Kanununda Yapılan Değişiklikler

2022 / VERGİ-21 – YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ (Tebliğ No: 41)’De
Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

2022 / VERGİ-22 – YMM

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32
SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-
32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(NO: 2022-32/66)

2022 – 7338 YD ÖZEL BÜLTEN – YMM

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme

ÖZEL BÜLTEN -7351 Sayılı Kanun Kapsamında 1
Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi – YMM

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Sunumu

2022 / VERGİ-23 – YMM

2022 1. DÖNEM GEÇICI VERGI BEYAN VE ÖDEME
SÜRELERI UZALTILDI

2022 / 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖZEL
AÇIKLAMA – YMM

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KAZANÇ İSTİSNASI
VE AR-GE İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN
MÜKELLEFLERİN İLGİLİ TUTARLAR ÜZERİNDEN FON
AYIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2022 / VERGİ-25 – YMM

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK
VERGİDEN MÜSTESNA TUTULACAK YURTİÇİ VE
YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI

2022 / VERGİ-28 – YMM

7407 SAYILI KANUN’LA KURUMLARIN 31 MART 2022
TARIHLI BILANÇOLARINDAKI YABANCI PARALARI
TL’YE DÖNÜŞTÜRMELERINDEN ELDE ETTIKLERI
GELIRLERE KURUMLAR VERGISI ISTISNASI GETIRILDI

2022 / VERGİ-26 – YMM

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO:42)

2022/28 02.06.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ – YMM

2 Haziran tarihli SPK Bülteninde; Makim Makine
Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı ortak satışı
olmak üzere toplam 18 mn lotluk halka arzı, pay başı 8,8 TL
fiyattan onaylandı. Toplam arz 158,4 mn TL. Pardus Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 55 mn lot bedelli
sermaye artırımı ve 11 mn lot ek satış olmak üzere toplamda
66 mn lotluk halka arzı, pay başı 2,29 TL fiyattan onaylandı.
Toplam arz büyüklüğü 151,14 mn TL. Vakıf Finansal
Kiralama A.Ş.’nin tamamı kar payından karşılanmak üzere
600 mn TL tutarlı bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
onaylandı. Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 90 mn TL,
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin 135 mn TL tutarında
nitelikli yatırımcıya; Mercedes-Benz Finansman Türk
A.Ş.’nin 2,3 milyar TL, Odea Bank A.Ş.’nin 2,4 milyar TL,
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 2,3 milyar TL,
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 8,8 milyar TL, Türkiye
İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin 1 milyar TL (VTMK) tutarında
tahisisli/nitelikli yatırımcıya borçlanma araçları ihracı
onaylandı. 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy
Yönetimi A.Ş. Fulya Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun
kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına
ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir. Ayrıntılar için ekteki
bülteni inceleyebilirsiniz. Saygılarımızla,

2022 / VERGİ-27 – YMM

İnternet Ortamında İlanların Yayımlanmasına Aracılık Eden
Hizmet Sağlayıcıları, Sosyal Ağ Sağlayıcıları ile Yer
Sağlayıcılarına Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi.

TCMB TL Tahvil Düzenlemesinin Uzun Vadeli
Tahvillere Etkisi Hakkında – YMM

TCMB TL Tahvil Düzenlemesinin Uzun Vadeli Tahvillere
Etkisi Hakkında;

2022/29 09.06.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ – YMM

9 Haziran tarihli SPK Bülteninde; Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin
tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 5,5 milyar TL,
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
tamamı kar payından karşılanmak üzere 100 mn TL, Yeni
Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 80,6 mn TL
tutarlı bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Işık
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 256 mn TL, Çağdaş
Faktoring A.Ş.’nin 445 mn TL, Global Menkul Değerler
A.Ş.’nin 90 mn TL, Fiba Faktoring A.Ş.’nin 213 mn TL,
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin 1 milyar TL, İş Faktoring
A.Ş’nin 1,7 milyar TL, QNB Finansbank A.Ş.’nin 5 milyar TL
tutarında borçlanma araçları ihracı onaylandı. RE-PIE
Portföy Yönetimi A.Ş. Aras Gayrimenkul Yatırım Fonu, REPIE Portföy Yönetimi A.Ş. Meriç Gayrimenkul Yatırım Fonu
ve Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Neo Tech Ventures Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi ve
katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin
onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar
verilmiştir. Ayrıca geçici kapalı olan Delta Menkul Değerler
A.Ş.’nin emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak
suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak yeniden faaliyete
geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar
verilmiştir. Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.’nin “Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’ne alınma talebinin
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurul Karar
Organı’nın 09/06/2022 tarih ve 30/877 sayılı Kararı
Uyarınca: Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk
defa halka arz edilmesi işlemlerinde II-5.1 sayılı İzahname ve
İhraç Belgesi Tebliği kapsamında izahnamede yer verilecek
ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tablolara
ilişkin olarak; özel bağımsız denetimden geçirilen 31.03.2022
tarihli üç aylık ara dönem finansal tabloların izahnameye ek
olarak verilmek suretiyle satışa başlanabilecek nihai sürenin
30 Haziran 2022 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir.
Ayrıntılar için ekteki bülteni inceleyebilirsiniz.
Saygılarımızla,

2022/30 16.06.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ – YMM

16 Haziran tarihli SPK Bülteninde; Kocaer Çelik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin 21,5 milyon lot bedelli sermaye artırımı ve ek
satış dahil 34,6 milyon lot ortak satışı olmak üzere toplam
56,1 milyon lotluk halka arzı, pay başı 27,5 TL fiyattan
onaylandı. Toplam arz büyüklüğü 1,5 milyar TL. Demisaş
Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.’nin 29,7 milyon TL’si
iç kaynaklardan, 17,9 milyon TL’si kar payından; Oyak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tamamı kar payından
karşılanmak üzere 206 milyon TL tutarlı bedelsiz sermaye
artırımı; Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
tamamı bedelli sermaye artırımı olmak üzere 500 milyon TL
tutarlı bedelli sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Bien
Finans Faktoring A.Ş.’nin 150 milyon TL, Ulusal Faktoring
A.Ş.’nin 355 milyon TL, Opet Petrolcülük A.Ş’nin 1 milyar
TL, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 1 milyar TL,
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.’nin 150 milyon TL, Suzuki
Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş’nin 160 milyon TL, Turkish
Bank A.Ş.’nin 218 milyon TL, Koç Finansman A.Ş.’nin 380
milyon TL, QNB Finans Faktoring A.Ş.’nin 450 milyon TL,
Migros Ticaret A.Ş.’nin 750 milyon TL, Ak Finansal
Kiralama A.Ş.’nin 1,5 milyar TL tutarında borçlanma araçları
ihracı; Değer Varlık Kiralama A.Ş.’nin 75 milyon TL
tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı
başvurusu onaylandı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin
verilmesi ve fon paylarının Kurul kaydına alınması talebinin
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ayrıntılar için
ekteki bülteni inceleyebilirsiniz. Saygılarımızla,

2022/31 21.06.2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni –
YMM

21.06.2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

TL Kredi Kullandırımı BDDK Kararı – YMM

TL Kredi Kullandırımı BDDK Kararı

2022/32 23/06/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni – YMM

2022/32 23/06/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

2022 / ÖZEL AÇIKLAMA – YMM

10250 SAYILI BDDK KARARI İLE TL KREDİ
KULLANDIRIMINA İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR VE
DÜZENLEMELER

BDDK 10250 Sayılı Ticari Kredi Kullanımına Yönelik
Düzenleme Hakkında Bilgi Notu 26062022 – YMM

BDDK 10250 Sayılı Ticari Kredi Kullanımına Yönelik Düzenleme Hakkında Bilgi Notu 26062022

2022 / VERGİ-30 – YMM

193 SAYILI GELIR VERGISI KANUNUNUN GEÇICI 67
NCI MADDESINDE YER ALAN TEVKIFAT ORANLARI
HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5752)

2022 / ÖZEL AÇIKLAMA – YMM

YATIRIM FONLARI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2022 / VERGİ-32 – YMM

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

2022 / VERGİ-29 – YMM

İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

2022 / VERGİ-33 – YMM

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK
ZAMMI YENİDEN BELİRLENDİ

2022 / VERGİ-31 – YMM

7417 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ILE BAZI
KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN

2022 / VERGİ-34 – YMM

UZLAŞMA KOMISYONLARININ YETKI SINIRLARININ
DÜZENLENMESINE ILIŞKIN TEBLIĞ YAYIMLANDI.

2022/36 – 21.07.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ – YMM

2022/36 – 21.07.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ

2022 / VERGİ-35 – YMM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ

2022 / VERGİ-33 – YMM

YABANCILAR VE/VEYA TÜRKIYE MUKIMI OLMAYAN
GERÇEK KIŞILERLE YAPILAN İŞLEMLERE İLIŞKIN
TAHSILAT VE ÖDEMELERIN ARACI FINANSAL
KURUMLAR KANALIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU
KALDIRILDI

2022/38 – YMM

04.08.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Haftalık Piyasa Analizi 22.07.2022 – YMM

Haftalık Piyasa Analizi 22.07.2022

2022 / VERGİ-37 – YMM

7417 SAYILI KANUN’LA KURUMLAR VERGISI
KANUNU’NA EKLENEN “VARLIK BARIŞI” HÜKMÜNÜN
UYGULANMASINA ILIŞKIN ESASLAR BELIRLENDI.

28/07/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni – YMM

28/07/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

2022/40 – YMM

11.08.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni- Hamiline Yazılı Pay
Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi ve Kayıt Altına…

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni- Hamiline Yazılı Pay ğ’e Yönelik Bilgi Notu – YMM
Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması
Hakkında Tebliğ’e Yönelik Bilgi Notu

2022 / VERGİ-38 – YMM

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNE DAİR
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

– YMM

18.08.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

– YMM

Universal Enflasyon & Döviz Tahminleri – Eylül 2022

– YMM

01.09.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

– YMM

SPK Bülteni 09092022

2022 / VERGİ-39 – YMM

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanması (TEBLİĞ
NO:VUK-145/2022-8)

YMM / 50 – YMM

7326 Sayılı Yapılandırma Kanununa Başvuranlar İçin Son
Ödeme Tarihi Hakkında Hatırlatma

– YMM

Haftalık Piyasa Analizi 09.09.2022

2021 / VERGİ / 51 – YMM

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğ

– YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ KASIM / 2021

2021 / 48 – YMM

VUKGT’de (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No:532)

2021/ 49 – YMM

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021 / 46 – YMM

Vergi Tevkifatlarının Ve Geçici Vergilerin Mahsup Ve
İadesine İlişkin Değişiklikleri İçeren Gelir Vergisi Genel
Tebliği Yayımlandı.

2021 / 47 – YMM

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Geçici
Vergi Beyannamesine Eklenmesi Hakkında

2021 / 44 – YMM

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci maddesi Kapsamındaki
Bazı Tevkifat Oranlarının İndirimli Olarak Uygulanmasına
İlişkin Uygulanma Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar
Uzatılmıştır.

2021 / 45 – YMM

Bazı Hizmet Sektörlerinde Uygulanmakta Olan İndirimli
KDV Oranları ve Kira Ödemelerinden Yapılan İndirimli
Stopaj Oranı Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihi İtibari İle
Sona Ermiştir.

2021 / 43 – YMM

531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

ÖZEL BÜLTEN – YMM

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA «YENİDEN
DEĞERLEME VE ÖRNEK UYGULAMALARI

2021 / 41 – YMM

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Başvuru ve
Ödeme Süresi 1 Ay Uzatılmıştır.

2021 / 42 – YMM

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilidirim Hk. Hatırlatma

2021 / 39 – YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı
Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi
Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisinin Matrahlarının
Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı : 4373)

2021 / 40 – YMM

37 Seri No’lu Katma Değer Vergisi GUT’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ ( 7326 Sayılı Kanunun Özel
Esaslar başlıklı bölümüne ilişkin )

Sunum-1 – YMM

7326 Sayılı Kanun Sunumu

2021 / 38 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine
İlişkin Uygulama Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı.
(Karar Sayısı:4312)

YMM / 37 – YMM

37 Seri No’lu Katma Değer Vergisi GUT’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ ( 7326 Sayılı Kanunun Özel
Esaslar başlıklı bölümüne ilişkin )

2021 / 37 – YMM

529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2021 / 35 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine
İlişkin Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (Karar
Sayısı:4105)

2021 / 36 – YMM

528 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2021 / 33 – YMM

36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği

2021 / 34 – YMM

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2021 / 31 – YMM

Bazı Mal Ve Hizmet Teslimlerinde 01.06.2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak KDV Oranları

2021 / 32 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine
İlişkin Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı.

2021 / 29 – YMM

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

2021 / 30 – YMM

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Yayımlandı.

2021 / 27 – YMM

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve
Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2021 / 28 – YMM

Bazı Akaryakıt Ürünlerinden Alınan Özel Tüketim Vergisi
Oranları Yeniden Belirlendi

2021 / 25 – YMM

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı
Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim

2021 / 26 – YMM

10 Soruda Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç
Ve İratlarda İstisna

2021 / 23 – YMM

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021 / 24 – YMM

Esnaf Muaflığı ve Kapsamına İlişkin Gelir Vergisi Genel
Tebliği

2021 / 21 – YMM

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Kanun
Yayımlandı

2021 / 22 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yayımlandı.

2021 / 19 – YMM

Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Ödeme Kaydedici
Cihazların (ÖKC) Yeni Nesil Pompa ÖKC Haline
Dönüştürülmesine Dair 527 Sıra No’lu Tebliğ

2021 / 20 – YMM

Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapan Kanun Değişikliği

2021 / 17 – YMM

524 Sıra No’lu VUKGT İle İlan Edilen Mücbir Sebep
Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar
Başlayanlar Hakkında Duyuru

2021 / 18 – YMM

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı

2021 / 15 – YMM

Yiyecek İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

2021 / 16 – YMM

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandıranlar
İçin Hatırlatma

2021 / 14 – YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2021 / 14 EK – YMM

Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (35
Seri No’lu KDV Tebliğ)

2021 / 12 – YMM

509 Sıra No’lu VUKGT’ de Değişiklik Yapılmasına Dair 526
Sıra No’lu Tebliğ

2021 / 13 – YMM

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan
işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro
kaybı desteği

2021 / 10 – YMM

Serbest Bölgelerde İstihdam Desteğine İlişkin Düzenleme

2021 / 11 – YMM

31.12.2020 Tarihine Ait 525 Sıra No’lu VUKGT İle Açıklanan
Yabancı Para Değerleme Kurları

2021 / 08 – YMM

Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %10 Olarak
Belirlenmiştir.

2021 / 09 – YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2021 / 06 – YMM

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları
Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar

2021 / 07 – YMM

Yıllara Sari İşler Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemelerinde
Uygulanan Tevkifat Oranı %5 Olarak Değiştirildi.

2021 / 04 – YMM

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin
Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların
Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

2020 / 05 – YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar

2021 / 02 – YMM

BA-BS Formları Uygulamasında 523 sıra no’lu VUKGT ile
Yapılan Değişiklik

2021 / 03 – YMM

COVID-19 Salgını Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici
Süreliğine Tamamen Ara Veren/Durduran Mükelleflerin 213
Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden
Faydalandırılması

2020 / 74 – YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında
Uygulanacak Emlak Vergisi Tarifesi

2021 / 01 – YMM

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

2020 / 72 – YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında
Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi
Tutarları

2020 / 73 – YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında
Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

2020 / 69 – YMM

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2021 Yılında Uygulanacak
İndirim, İstisna ve Hadler Belirlendi.

2020 / 71 – YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında
Uygulanacak Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları İle
Diğer Had ve Tutarlar

2020 / 67 – YMM

2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

2020 / 68 – YMM

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2020 / 65 – YMM

Kiralamalarda %10 Uygulanan Stopaj Oranı Uygulama
Süresi 31.05.2020 Olarak Yeniden Düzenlendi.

2020 / 66 – YMM

Mevduat Faizi ve Kar Payları İçin Uygulanan Tevkifat
Oranları 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

2020 / 63 – YMM

Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanan KDV
Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı.

2020 / 64 – YMM

Covid-19 Aşılarının Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı %1
Olarak Belirlendi.

2020 / 58 – YMM

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER

2020 / 62 – YMM

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
Değişti.

2020 / 56 – YMM

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Düşürüldü.

2020 / 57 – YMM

Mevduat Faizi ve Kar Payları İçin Uygulanan Tevkifat
Oranları Yıl Sonuna Kadar Düşürüldü.

2020 / 54 – YMM

Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Eğitim Hizmeti Yanında Verilen
Yemek Hizmeti,Öğrenci Servis ve Yurt Hizmetlerinde KDV
Oranının Uygulanması Hakkında

2020 / 55 – YMM

Kar Dağıtımı Kısıtlamasına İlişkin Uygulama Süresi 3 Ay
Uzatıldı.

2020 / 52 – YMM

Bazı Otomobillere ait ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

2020 / VERGİ / 53 – YMM

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Ödeme
Yöntemlerinden Biri Olan Banka Yükümlülüğü
Uygulamadan Kaldırılmıştır.

2020 / VERGİ / 50 – YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) Resmi
Gazete’de Yayımlandı.

2020 / VERGİ / 51 – YMM

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranı %1
Olarak Belirlendi.

2020 / VERGİ / 48 – YMM

KDV Oranlarında İndirim Yapılan Mal ve Hizmetler

2020 / VERGİ / 49 – YMM

İşyeri Kiralamalarında Uygulanan Stopaj Oranı 31.12.2020
Tarihine Kadar %10’a İndirildi.

2020 / VERGİ / 46 – YMM

Mücbir Sebep Kapsamında Uygulanmayan KDV Tevkifatı
Hk. Hatırlatma

2020 / VERGİ / 47 – YMM

2020 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı

2020 / VERGİ / 44 – YMM

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
Değişti.

2020 / VERGİ / 45 – YMM

1 Temmuz 2020 İtibariyle Başlayan Mali Tatil Uygulamasına
İlişkin Hatırlatmalar

2020 / VERGİ / 42 – YMM

Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 43 – YMM

Sokağa Çıkma Yasağı Uygulamasından Muaf olan 65 Yaş Ve
Üstünde Mükelleflerin Beyan ve Ödeme Yükümlülüklerine
İlişkin Duyuru

2020 / VERGİ / 40 – YMM

Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

2020 / VERGİ / 41 – YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 311) Resmi Gazete’de
Yayımlandı.

2020 / VERGİ / 38 – YMM

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin
Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir.

2020 / VERGİ / 39 – YMM

2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve
Ödeme Süreleri Uzatıldı .

2020 / VERGİ / 36 – YMM

e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri (Özet Tablo)

2020 / VERGİ / 37 – YMM

Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla
Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2020 / VERGİ / 34 – YMM

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Defter
Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin
Uzatılması

2020 / VERGİ / 35 – YMM

2020/Şubat-Mart Dönemlerine Ait KDV Beyannamelerinin
Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 32 – YMM

Koronavirüs Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yapılan Düzenlemeler

2020 / VERGİ / 33 – YMM

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme
Süreleri Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 30 – YMM

Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına
Yapılan Bağışların Kurum Kazancından İndirimi

2020 / VERGİ / 31 – YMM

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi
Uygulaması 01.07.2020 Tarihine Ertelendi.

2020 / VERGİ / 28 – YMM

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2020 / VERGİ / 29 – YMM

Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin Kar Payı
Dağıtımına Yönelik Düzenleme Yapıldı.

2020 / VERGİ / 26 – YMM

518 Sayılı VUK Genel Tebliği İle Mücbir Sebep Kapsamında
Görülen Mükellefler Tarafından Kısmi Tevkifat
Kapsamındaki Alımlar İçin Kdv Tevkifatı
Uygulanmayacaktır.

2020 / VERGİ / 27 – YMM

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin
İhracat Süreleri Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 24 – YMM

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler Ve
Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

2020 / VERGİ / 25 – YMM

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

2020 / VERGİ / 22 – YMM

KDV Beyan Ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları Bildirim
Süreleri, e-Defterlerin/ e-Beratların Oluşturma, İmzalanma,
Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 23 – YMM

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellefler İçin KDV
ile Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri
Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 20 – YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Değiştirildi.

2020 / VERGİ / 21 – YMM

İcra İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar

2020 / VERGİ / 18 – YMM

Yeni Korona Virüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Vergi
Uygulamaları İle İlgili Alınan Bazı Tedbirler

2020 / VERGİ / 19 – YMM

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

2020 / VERGİ / 16 – YMM

Kredilerin Donuk Alacak Olarak Sınıflandırılması İçin
Öngörülen Gecikme Süresi 90 Günden 180 Güne Çıkarıldı.

2020 / VERGİ / 17 – YMM

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay
Ertelenmesine İlişkin Açıklama

2020 / VERGİ / 14 – YMM

Gelir Vergisi Beyanname ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 15 – YMM

Koronavirüsün Olası Ekonomik Ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler

2020 / VERGİ / 12 – YMM

Bazı Ürünlerin Teslimlerinde Uygulanan KDV Tevkifat Oranları Değiştirildi.

2020 / VERGİ / 13 – YMM

Tahsilat Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklik (Seri: A Sıra No: 1)

2020 / VERGİ / 10 – YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilme Süresi

2020 / VERGİ / 11 – YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 08 – YMM

30 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2020 / VERGİ / 09 – YMM

Değerli Konut Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler

2020 / VERGİ / 06 – YMM

Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 07 – YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

2020 / VERGİ / 04 – YMM

31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

2020 / VERGİ / 05 – YMM

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarları

2020 / VERGİ / 02 – YMM

Bazı Mal Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranları Değişti.

2020 / VERGİ / 03 – YMM

515 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

2019/66 – YMM

Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı İndirildi

2020 / VERGİ / 01 – YMM

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ‘de Değişiklik Yapıldı.

2019 / 64 – YMM

2020 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Had Ve Tutarlar Belirlendi.

2019 / 65 – YMM

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı.

2019/62 – YMM

Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

2019/63 – YMM

2020 Yılı İçin Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

2019/60 – YMM

Alacak Ve Borç Senetlerinde Uygulanacak Reeskont Oranları Değişti.

2019/61 – YMM

2019 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlenmiştir

2019/58 – YMM

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı

2019/59 – YMM

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

2019/56 – YMM

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Hadler Değiştirildi

2019/57 – YMM

“Turizm Payı Beyannamesi Genele Tebliği Yayımlandı” Başlığıyla Yayımladığımız Sirkülere İlişkin Ek Açıklamalar

2019/54 – YMM

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayınlandı

2019/55 – YMM

Özel Fatura Kapsamında yapılan Satış ( Bavul Ticareti) İşlemlerini kolaylaştırmak amacıyla KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

2019/53 – YMM

Tecil Faiz Oranı Değişti

2019/42 – YMM

İhracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bozdurulması zorunluluğuna ilişkin süre 4 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı

2019 / 51 – YMM

509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği İle Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin Esaslar Belirlendi

2019/52 – YMM

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı

2019/49 – YMM

İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı VUK Genel Tebliği (Sıra No:510) Resmi Gazete’de yayımlandı

2019/50 – YMM

Elektronik Tebligat Sisteminde yapılan değişiklikler

2019/47 – YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019/48 – YMM

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname / Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

2019/45 – YMM

Bazı mallara uygulanan “özel tüketim vergisi” tutarlarında
değişiklik yapıldı

2019/46 – YMM

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti

2019/43 – YMM

Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlendi

2019/44 – YMM

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişti

2018 / 02 – YMM

24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı BKK ile
vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının teciline ilişkin
kurallar belirlenmiştir.

2018 / 01 – YMM

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste
bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi
uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya
çıkartılmış olup, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel
Tebliğinde yer alan diğer bazı hususlara ilişkin değişiklikler
yapılmıştır.

2018 / 04 – YMM

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar
ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.

2018 / 03 – YMM

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ’de
yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” ile vergi mevzuatına ilişkin de
düzenlemeler yapılmıştır.

2018 / 06 – YMM

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle İlgili Düzenlemeler

2018 / 05 – YMM

Kreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı,
Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü
İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler

2018 / 10 – YMM

7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na
Geçici 31 inci madde eklenerek mükelleflere taşınmazlarını
yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

2018 / 07 – YMM

Vergi levhasının elektronik ortamda alınmasına ilişkin
düzenlemeler

2018 / 09 – YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde
yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak
düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak
düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesi

2018 / 08 – YMM

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine
İlişkin Basın Duyurusu

2018 / 12 – YMM

Yurt dışından Türkiye’ye getirilerek sermaye olarak konulan
yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar

2018 / 11 – YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca
imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel
uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayılı Kanunun 10
uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen
278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

2018 / 14 – YMM

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra
No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra
No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan 1/7/2018 tarihi 1/10/2018 olarak değiştirilmiştir.

2018 / 13 – YMM

31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve
teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin
belirlenmesi

2018 / 16 – YMM

Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi
muafiyetinin kaldırılmasına ve Tasfiye öncesi ve tasfiye
döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin
yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınmasına ilişkin
açıklamalar yapılmıştır.

2018 / 15 – YMM

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması kapsamında;
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede 498 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) yayımlanmıştır.

2018 / 18 – YMM

7143 Sayılı Kanunu

2018 / 17 – YMM

7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan
değişikliklerle ilgili açıklamalar

2018 / 20 – YMM

Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Mahsup İşlemi

2018 / 19 – YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2018 / 22 – YMM

Maliye Bakanlığı tarafından, Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12/06/2018
tarihinde 30449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin
ilgili maddeleri.

2018 / 21 – YMM

Varlık Barışı

2018 / 24 – YMM

Varlık Barışı

2018 / 23 – YMM

Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlanmıştır.

2018 / 26 – YMM

7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter
tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının
değerlerinin Yİ- ÜFE değerindeki artış oranı dikkate
alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına
ilişkin

2018 / 25 – YMM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2018 / 28 – YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece
yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile
vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların
açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

2018 / 27 – YMM

Döviz Kredisi Aktarımı

2018 / 31 – YMM

Borçluların Kredi Borçlarını Geri Ödeme Yükümlülüklerini
Yerine Getirebilme Ve İstihdama Katkıda Bulunmaya
Devam Etmelerine İmkân Verilmesi

2018 / 29 – YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 33 – YMM

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller
dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım
satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve
gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser
sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır.

2018 / 30 – YMM

Gecikme Zammı Oranı Değişikliği

2018 / 35 – YMM

7143 Sayılı Kanun ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı
Kazançlara Getirilen istisna Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

2018 / 32 – YMM

Tecil Faizi Oranı ile Gecikme Zammı Oranlarının Değişmesi

2018 / 37 – YMM

İhracat Yapan Firmalara İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından
Verilen Destekler

2018 / 34 – YMM

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarına
İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Tebliğ
Düzenlemesi

2018 / 39 – YMM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2018 / 36 – YMM

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik
Yapıldı

2018 / 41 – YMM

Bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu
harcı oranında düzenlemelerde bulunulmuştur.

2018 / 38 – YMM

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)

2018 / 43 – YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 40 – YMM

Türk Lirası Sözleşme Zorunluluğuna İlişkin Sıkça Sorulan
Sorular

2018 / 45 – YMM

01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter
Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken
Mükellefler Hakkında Duyuru

2018 / 42 – YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 47 – YMM

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden
tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef
kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden gelir/kurumlar
vergisi stopajı yapılacak.