SİRKÜLER

2021/49-EK1 - SGK

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

2021/2 - YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ

2022/SGK/01 - SGK

2022 Yılı İçin Uygulanacak Asgari Ücret Belirlenmiştir.

2022/SGK/02 - SGK

Prime Tabi Tutulmayacak BES Katkı Payı ve ÖSS Prim Tutarları

2022/SGK/03 - SGK

2022 Asgari Ücret ve Uygulamasında Kanun Teklifi Düzenlemesi hk.

2022/SGK/04 - SGK

2022 yılı Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

2022/SGK/05 - SGK

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek, Çocuk ve Aile Yardımı (Zammı) Tutarları

2021-02 - ARGE

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Program

2022/SGK/06 - SGK

2022 yılı Gelir Vergisi Parametreleri

2021 / VERGİ /52 - YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534 )

2021 / VERGİ-66 - YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı : 4938 )

2021 / VERGİ-62 - YMM

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No : 90 )

2021 / VERGİ-61 - YMM

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)

2021 / VERGİ-63 - YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No : 317)

2021 / VERGİ-55 - YMM

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 38)

2021 / VERGİ-56 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

2021 / VERGİ-58 - YMM

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 54 )

2021 / VERGİ-54 - YMM

: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:20)

: 2021 / VERGİ-53 - YMM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

2021 / VERGİ-57 - YMM

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53)

2021 / VERGİ-65 - YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 4937)

2021 / VERGİ-66 - YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı : 4938)

2021 / VERGİ-64 - YMM

193 Sayılı GVK 94, 5520 Sayılı KVK 15 ve 30. Maddeleri Hakkında Karar

2021 / VERGİ-59 - YMM

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66)

2022/SGK/09 - SGK

Engelli Raporlarının 2020 ve Sonrasında Sona Ermesi Halinde, Geçerliliğin 30.06.2022 ve 31.12.2022 Tarihlerine Kadar Süreceği / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısı

2022/SGK/07 - SGK

Uzaktan Çalışma Uygulaması Netleşiyor

2022/SGK/08 - SGK

Asgari Geçim İndirimi, Asgari Ücret, Stajyer Desteği, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi İstisnası Kanunlaşarak Yürürlüğe Girdi

2021 / VERGİ-67 - YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

2022/SGK/10 - SGK

Çalışanları Yeniden Emeklilik Planına Dahil Eden Yönetmelik Maddesi Yürürlükten Kaldırılmıştır

2022/SGK/11 - SGK

E BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ HK

2022/SGK/12 - SGK

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU

2021 / VERGİ-69 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)

2021 / VERGİ-68 - YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)

2022/SGK/13 - SGK

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Meslekler Güncellendi

2022/SGK/14 - SGK

STAJYER DEVLET KATKISININ UZATILMASI HK

2022/SGK/15 - SGK

2022 YILI İLK ALTI AYLIK KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI

2022 / VERGİ-1 - YMM

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran

2022/SGK/16 - SGK

Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri

2022 / VERGİ-2 - YMM

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)

2022 / VERGİ-3 - YMM

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/2)

2022 / VERGİ-4 - YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

2022 / VERGİ / 5 - YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli(II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Kara Sayısı:5096)

2022/SGK/17 - SGK

E BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ HK

2022/SGK/18 - SGK

12.01.2022 TARİHLİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMASI

2022/SGK/19 - SGK

11.01.2022 RESMİ GAZETE TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARI

2022/2 - ARGE

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı EJP RD 2022 Yılı Çağrısı

2022/1 - YMM

Özelgeler Bülteni Ocak 2022

2021 / VERGİ-52 - YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

2022 / VERGİ-6 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

: 2022 / VERGİ-7 - YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

2022 / VERGİ-8 - YMM

İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına İstisnasına İlişkin 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı

2022/SGK/20 - SGK

KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENİŞTİR

2022/SGK/21 - SGK

BEYANNAME VERME SÜRELERİNİN UZATILMASI HK

2022/5 - ARGE

Yenilikçi KOBİ’lerin Liderliğindeki Uluslararası İşbirliği Projelerinin Desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın 2022 yılı 1. Çağrısı (2022/1)

2022 / VERGİ- 09 - YMM

18 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Ülkemizde Yaşanan Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Beyannamelerinin Verilme Ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süresinin Uzatılması.

2022 / VERGİ-10 - YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

2022 / SGK - SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru

2022/SGK/22 - SGK

MUHSGK EKRANLARINDAKİ GÜNCELLEME HK

2022 / VERGİ-11 - YMM

Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarının TL Mevduata Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 7352 sayılı Kanun yayımlandı.

2022/6 - ARGE

TÜBİTAK-Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon İçin Ortaklık Programı

2022/7 - ARGE

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

2022/4 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/2 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/6 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022 / VERGİ-12 - YMM

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

2022/8 - ARGE

TÜBİTAK 1711 – Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı

2022 / VERGİ-14 - YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193)

2022 / VERGİ-13 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

2022 / VERGİ-15 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara İlişkin Düzeltme (Karar Sayısı: 5189)

2022 / VERGİ- 16 - YMM

Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.

2022/SGK/23 - SGK

TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU / HATIRLATMA

2022/9 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/7 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/SGK/24 - SGK

2022 OCAK DÖNEMİ SGK PRİM ÖDEME SÜRESİ HK.

2022 / VERGİ-17 - YMM

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

2022/11 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/2 - YMM

Şubat 2022 Özelgeler Bülteni

2022/SGK/25 - SGK

İŞÇİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARI İLE SENDİKA ŞUBELERİNİN BAŞKANLIK VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

2022 / VERGİ-18 - YMM

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5359)

2022 / VERGİ- 19 - YMM

2022 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

ŞUBAT-2022 - YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ

MART-2022 - YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ

2022/12 - ARGE

KOSGEB YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI

2022/9 - ARGE

TÜBİTAK BİDEB 2244 – Sanayi Doktora Programı Çağrısı

2022/10 - ARGE

TÜBİTAK BİGG + KOBİ Mentor Arayüzü Çağrısı

2022/11 - ARGE

ERA-NET SusCrop/FACCE JPI Ortak Çağrısı

ŞUBAT-2022 -

ŞUBAT-2022 ÖZELGELER BÜLTENİ

2022/18 - YMM

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022 / VERGİ- 20 - YMM

7394 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

:2022 / VERGİ-21 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ (Tebliğ No: 41)’De Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

2022 / VERGİ-22 - YMM

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2022-32/66)

2022 - 7338 YD ÖZEL BÜLTEN - YMM

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme

2022/SGK/26 - SGK

Türkiye İş Kurumu tarafından işverenlerin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) başvurularını İŞKUR internet sayfası üzerinden nasıl yapabilecekleri anlatan "İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" yayımlanmıştır. İşverenlerimize duyurulur.

2022/SGK/27 - SGK

İŞÇİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARI İLE SENDİKA ŞUBELERİNİN BAŞKANLIK VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

2022/SGK/28 - SGK

SGK İşveren Temsilcisi

2022/12 - ARGE

EUREKA BREZİLYA- GLOBALSTARS Çağrısı

2022 / VERGİ-23 - YMM

2022 1. DÖNEM GEÇICI VERGI BEYAN VE ÖDEME SÜRELERI UZALTILDI

2022 / VERGİ-25 - YMM

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA TUTULACAK YURTİÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI

2022 / 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖZEL AÇIKLAMA - YMM

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KAZANÇ İSTİSNASI VE AR-GE İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN MÜKELLEFLERİN İLGİLİ TUTARLAR ÜZERİNDEN FON AYIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2022 / VERGİ-26 - YMM

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42)

2022 / VERGİ-28 - YMM

7407 SAYILI KANUN’LA KURUMLARIN 31 MART 2022 TARIHLI BILANÇOLARINDAKI YABANCI PARALARI TL’YE DÖNÜŞTÜRMELERINDEN ELDE ETTIKLERI GELIRLERE KURUMLAR VERGISI ISTISNASI GETIRILDI

2022 / VERGİ-27 - YMM

İnternet Ortamında İlanların Yayımlanmasına Aracılık Eden Hizmet Sağlayıcıları, Sosyal Ağ Sağlayıcıları ile Yer Sağlayıcılarına Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi.

2022/28 02.06.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ - YMM

2 Haziran tarihli SPK Bülteninde; Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı ortak satışı olmak üzere toplam 18 mn lotluk halka arzı, pay başı 8,8 TL fiyattan onaylandı. Toplam arz 158,4 mn TL. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 55 mn lot bedelli sermaye artırımı ve 11 mn lot ek satış olmak üzere toplamda 66 mn lotluk halka arzı, pay başı 2,29 TL fiyattan onaylandı. Toplam arz büyüklüğü 151,14 mn TL. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin tamamı kar payından karşılanmak üzere 600 mn TL tutarlı bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 90 mn TL, Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin 135 mn TL tutarında nitelikli yatırımcıya; Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.’nin 2,3 milyar TL, Odea Bank A.Ş.’nin 2,4 milyar TL, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 2,3 milyar TL, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 8,8 milyar TL, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin 1 milyar TL (VTMK) tutarında tahisisli/nitelikli yatırımcıya borçlanma araçları ihracı onaylandı. 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fulya Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ayrıntılar için ekteki bülteni inceleyebilirsiniz. Saygılarımızla,

2022/14 - ARGE

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Başvurusunun Süre Uzatımı

2022/29 09.06.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ - YMM

9 Haziran tarihli SPK Bülteninde; Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 5,5 milyar TL, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı kar payından karşılanmak üzere 100 mn TL, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 80,6 mn TL tutarlı bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 256 mn TL, Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin 445 mn TL, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin 90 mn TL, Fiba Faktoring A.Ş.’nin 213 mn TL, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin 1 milyar TL, İş Faktoring A.Ş’nin 1,7 milyar TL, QNB Finansbank A.Ş.’nin 5 milyar TL tutarında borçlanma araçları ihracı onaylandı. RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Aras Gayrimenkul Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Meriç Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Neo Tech Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ayrıca geçici kapalı olan Delta Menkul Değerler A.Ş.’nin emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’ne alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurul Karar Organı’nın 09/06/2022 tarih ve 30/877 sayılı Kararı Uyarınca: Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği kapsamında izahnamede yer verilecek ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tablolara ilişkin olarak; özel bağımsız denetimden geçirilen 31.03.2022 tarihli üç aylık ara dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak verilmek suretiyle satışa başlanabilecek nihai sürenin 30 Haziran 2022 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıntılar için ekteki bülteni inceleyebilirsiniz. Saygılarımızla,

TCMB TL Tahvil Düzenlemesinin Uzun Vadeli Tahvillere Etkisi Hakkında - YMM

TCMB TL Tahvil Düzenlemesinin Uzun Vadeli Tahvillere Etkisi Hakkında;

2022/15 Anahtar Dijital Teknolojiler Çağrısı - ARGE

Key Digital Technologies (KDT) 2022 Çağrısı Açıldı

2022/16 TÜBİTAK ARDEB 1005 ve 1003 Çağrıları Hk. - ARGE

TÜBİTAK-TAGEM İşbirliği ile ARDEB bünyesinde Tarımsal Araştırmalar Alanında İki Farklı Çağrı Açılıyor

2022/30 16.06.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ - YMM

16 Haziran tarihli SPK Bülteninde; Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21,5 milyon lot bedelli sermaye artırımı ve ek satış dahil 34,6 milyon lot ortak satışı olmak üzere toplam 56,1 milyon lotluk halka arzı, pay başı 27,5 TL fiyattan onaylandı. Toplam arz büyüklüğü 1,5 milyar TL. Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.’nin 29,7 milyon TL’si iç kaynaklardan, 17,9 milyon TL’si kar payından; Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tamamı kar payından karşılanmak üzere 206 milyon TL tutarlı bedelsiz sermaye artırımı; Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tamamı bedelli sermaye artırımı olmak üzere 500 milyon TL tutarlı bedelli sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Bien Finans Faktoring A.Ş.’nin 150 milyon TL, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin 355 milyon TL, Opet Petrolcülük A.Ş’nin 1 milyar TL, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 1 milyar TL, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.’nin 150 milyon TL, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş’nin 160 milyon TL, Turkish Bank A.Ş.’nin 218 milyon TL, Koç Finansman A.Ş.’nin 380 milyon TL, QNB Finans Faktoring A.Ş.’nin 450 milyon TL, Migros Ticaret A.Ş.’nin 750 milyon TL, Ak Finansal Kiralama A.Ş.’nin 1,5 milyar TL tutarında borçlanma araçları ihracı; Değer Varlık Kiralama A.Ş.’nin 75 milyon TL tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusu onaylandı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ayrıntılar için ekteki bülteni inceleyebilirsiniz. Saygılarımızla,

2022/17 TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programları - ARGE

TEYDEB 1501 ve 1507 Programlarının 2022 Yılı 2. Çağrıları

2022/31 21.06.2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni - YMM

21.06.2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

2022/32 23/06/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni - YMM

2022/32 23/06/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

BDDK 10250 Sayılı Ticari Kredi Kullanımına Yönelik Düzenleme Hakkında Bilgi Notu 26062022 - YMM

BDDK 10250 Sayılı Ticari Kredi Kullanımına Yönelik Düzenleme Hakkında Bilgi Notu 26062022

TL Kredi Kullandırımı BDDK Kararı - YMM

TL Kredi Kullandırımı BDDK Kararı

30/06/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni - YMM

30/06/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

2022/SGK/29 - SGK

01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Belirlenmiştir.

2022 / ÖZEL AÇIKLAMA - YMM

10250 SAYILI BDDK KARARI İLE TL KREDİ KULLANDIRIMINA İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR VE DÜZENLEMELER

2022 / ÖZEL AÇIKLAMA - YMM

YATIRIM FONLARI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Haftalık Piyasa Analizi 01.07.2022 - YMM

Haftalık Piyasa Analizi 01.07.2022

2022/SGK/30 - SGK

2022 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI

2022 / VERGİ-29 - YMM

İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI

2022 / VERGİ-30 - YMM

193 SAYILI GELIR VERGISI KANUNUNUN GEÇICI 67 NCI MADDESINDE YER ALAN TEVKIFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5752)

2022 / VERGİ-31 - YMM

7417 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

2022 / VERGİ-32 - YMM

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

2022/36 - 21.07.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ - YMM

2022/36 - 21.07.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022 / VERGİ-33 - YMM

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI YENİDEN BELİRLENDİ

2022/20 - ARGE

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer Alan Personellerin Uzaktan Çalışma Oranları

2022 / VERGİ-33 - YMM

YABANCILAR VE/VEYA TÜRKIYE MUKIMI OLMAYAN GERÇEK KIŞILERLE YAPILAN İŞLEMLERE İLIŞKIN TAHSILAT VE ÖDEMELERIN ARACI FINANSAL KURUMLAR KANALIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

2022 / VERGİ-34 - YMM

UZLAŞMA KOMISYONLARININ YETKI SINIRLARININ DÜZENLENMESINE ILIŞKIN TEBLIĞ YAYIMLANDI.

Haftalık Piyasa Analizi 22.07.2022 - YMM

Haftalık Piyasa Analizi 22.07.2022

2022 / VERGİ-35 - YMM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

2022/SGK/32 - SGK

2022 HAZİRAN DÖNEMİ MPHB VERİLME SÜRESİ.

2022/SGK/33 - SGK

2022 HAZİRAN DÖNEMİ SGK MPHB VERİLME SÜRESİ.

28/07/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni - YMM

28/07/2022 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni

2022/38 - YMM

04.08.2022 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni- Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK'ya Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ'e Yönelik Bilgi Notu - YMM

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni- Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK'ya Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ'e Yönelik Bilgi Notu

2022/21 - ARGE

Ar-Ge ve Tasarım Kurumlar Vergisi İndirimlerinde Girişim Sermayesi Fonlarına %2 Oranında Yatırım Yapma Yükümlülüğü Hakkında

2021/49-EK - SGK

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri -EK

2021/49 - SGK

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri

YMM / 50 - YMM

7326 Sayılı Yapılandırma Kanununa Başvuranlar İçin Son Ödeme Tarihi Hakkında Hatırlatma

- YMM

ÖZELGELER BÜLTENİ KASIM / 2021

2021 / VERGİ / 51 - YMM

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ

2021 / SGK / 48 - SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "Ekler" kulakçığında Yapılan Değişiklikler

2021 / 27 - ARGE

EUREKA Çağrıları

2021/ 49 - YMM

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021 / 48 - YMM

VUKGT’de (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:532)

2021 / 26 - ARGE

CSP ERANET COFUND projesi Ufuk 2020 Programı

2021 / 47 - YMM

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmesi Hakkında

2021 / 46 - YMM

Vergi Tevkifatlarının Ve Geçici Vergilerin Mahsup Ve İadesine İlişkin Değişiklikleri İçeren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

2021 / 46 - SGK

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİNİN SONA ERMESİ

2021 / 25 - ARGE

Teydeb tarafından desteklenen projelerin ticarileşme izleme süreci bilgilendirmesi

2021 / 45 - YMM

Bazı Hizmet Sektörlerinde Uygulanmakta Olan İndirimli KDV Oranları ve Kira Ödemelerinden Yapılan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihi İtibari İle Sona Ermiştir.

2021 / 24 - ARGE

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı

2021 / 44 - YMM

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci maddesi Kapsamındaki Bazı Tevkifat Oranlarının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Uygulanma Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

2021 / 45 - SGK

ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ HK / MEVZUATIN SADELEŞTİRİLMESİ

2021 / 23 - ARGE

BİDEB 2244-C Yurtdışındaki bilimsel etkinliklere katılım destekleme programı

2021 / 22 - ARGE

Sağlıkta yapay zeka sempozyumu

2021 / 44 - SGK

7326 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ HK.

2021 / 43 - SGK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİ

2021 / 21 - ARGE

Marmatek Eforall Girişimcilik Programı

2021 / 20 - ARGE

TÜBİTAK ARDEB 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 2. Çağrısı

2021 / 19 - ARGE

TEYDEB 1709 EUROSTAR-3 PAROGRAM ÇAĞRISI

2021 / 42 - SGK

Yabancı Uyruklu Kişilerin SGK İşe Giriş Bildiriminde Değişiklik Yapılmıştır.

ÖZEL BÜLTEN - YMM

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA «YENİDEN DEĞERLEME VE ÖRNEK UYGULAMALARI

2021 / 41 - SGK

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulamasının Başlangıç Dönemi Uzatılmıştır.

2021 / 18 - ARGE

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı hk.

2021 / 17 - ARGE

1501- 1507 TUBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Süre Uzatımı Hk.

2021 / 40 - SGK

Aşı Yaptırmayan İşçilerden 6’ Eylül’ den İtibaren PCR testi İstenmesi Hk.

2021 / 43 - YMM

531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2021 / 42 - YMM

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilidirim Hk. Hatırlatma

2021 / 39 - SGK

Yapılandırmaya Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk

2021 / 41 - YMM

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Başvuru ve Ödeme Süresi 1 Ay Uzatılmıştır.

2021 / 40 - YMM

37 Seri No’lu Katma Değer Vergisi GUT’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ( 7326 Sayılı Kanunun Özel Esaslar başlıklı bölümüne ilişkin )

2021 / 39 - YMM

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisinin Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı : 4373)

2021 / 38 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Uygulama Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı. (Karar Sayısı:4312)

ARGE / 16 - ARGE

Sağlık ve Kimya Ürünleri 4. Hamle Çağrısı

2021 / 15 - ARGE

Güneşe Dayalı Kimya(Solar Driven Chemistry) Çağrısı

Sunum-1 - YMM

7326 Sayılı Kanun Sunumu

2021 / 38 - SGK

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu

2021 / 14 - ARGE

Tübitak 2514 Ukrayna (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı

2021 / 13 - ARGE

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Proje Araştırma Çağrısı

2021 / 12 - ARGE

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Destekleme Çağrısı

2021 / 11 - ARGE

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması

2021 / 10 - ARGE

1501-1507Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması

2021 / 9 - ARGE

Tübitak Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından açılmış olan Musilaj araştırmalarına özel ARDEB çağrısı ile ilgili bilgilendirme

2021 / 37 - SGK

Asgari Ücret Desteğinin Şartları Belli Oldu

2021/8 - ARGE

TÜBİTAK Marmara Teknokent ile Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. Arasında İşbirliği

2021 / 37 - YMM

529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2021 / 36 - SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

2021 / 35 - SGK

APHBMUHSGK’ da B kodlu belge girişlerine açıklama alanı eklenmesi hk.

2021 / 34 - SGK

2021 / 2.Dönem Kıdem Tavanı Hakkında

2021 / 07 - ARGE

2021 yılı ikinci dönem çağrıları açılmış olan TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarına ilişkin bilgilendirme

2021 / 33 - SGK

4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri Hk (7256 Teşvikinde İstihdam Şartı Hk )

YMM / 37 - YMM

37 Seri No’lu Katma Değer Vergisi GUT’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ( 7326 Sayılı Kanunun Özel Esaslar başlıklı bölümüne ilişkin )

2021 / 36 - YMM

528 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2021 / 35 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (Karar Sayısı:4105)

2021 / 32 - SGK

7256 Teşvikinde İstihdam Şartı Hk.

2021 / 31 - SGK

Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler

2021 / 34 - YMM

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2021 / 33 - YMM

36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği

2021 / 32 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı.

2021 / 31 - YMM

Bazı Mal Ve Hizmet Teslimlerinde 01.06.2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak KDV Oranları

2021 / 30 - YMM

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı.

2021 / 29 - YMM

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

2021 / 28 - YMM

Bazı Akaryakıt Ürünlerinden Alınan Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlendi

2021 / 30 - SGK

Çalışma İzni Görev Belgesinin Geçerlilik Süresi Uzatılmıştır.

2021 / 29 - SGK

7316 Sayılı SGK Teşviki

2021 / 27 - YMM

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2021 / 28 - SGK

Görev Belgesi Kullanım Süresinin Uzaması Hakkında

2021 / 26 - YMM

10 Soruda Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç Ve İratlarda İstisna

2021 / 25 - YMM

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim

2021 / 24 - YMM

Esnaf Muaflığı ve Kapsamına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

2021 / 23 - YMM

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021 / 22 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

2021 / 06 - ARGE

Sanayi Bakanlığı Tarafından Yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Çağrıları

2021 / 27 - SGK

Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin Uzatılması Hk.

2021 / 26 EK - SGK

Görev Belgesi Formu (26 - Ek)

2021 / 26 - SGK

81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Gönderildi

2021 / 25 - SGK

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

2021 / 24 - SGK

2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması

2021 / 21 - YMM

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

2021 / 23 - SGK

27256 Sayılı Teşvik Hk

2021 / 20 - YMM

Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Değişikliği

2021 / 22 - SGK

7316 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

2020 / 21 - SGK

Kısa Çalışma Uygulaması Yeniden Başlıyor.

2021 / 20 - SGK

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7316 Sayılı Torba Kanun)

2021 / 19 - SGK

Taksitli Yapılandırma Başvurusunda Bulunup İlk Taksitini Ödeyemeyen İşverenler Hk.

2021 / 18 - SGK

Kısmi Kapanma Hakkında Sık Sorulan Sorular

2021 / 17 - SGK

02.04.2021 Tarihinde Meclise Sunulan Kanun Teklifinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili Düzenlemeler

2021 / 16 - SGK

14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanmaya İlişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi Hk.

2021 / 15 - SGK

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 40 Meslek Daha İlave Edildi.

2021 / 14 - SGK

2021/09 Sayılı SGK Genelgesi ile 2013/11 Sayılı SGK Genelgesinde Yer Alan İşten Ayrılış Nedenlerine Yeni Kodlar Eklenmiştir.

2021 / 05 - ARGE

" DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve VERİMLİLİK " Özel Sayısı Makale Çağrısı ile ilgili bilgilendirme

2021 / 13 EK - SGK

SGK Vizite Web

2021 / 13 - SGK

SGK Vizite Web Servisi Ekranı Hk.

2021 / 12 - SGK

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Net Ücret Sitemi ile Çalışanların Ücretlerinin Brütleştirilmesi Hakkında

2021 / 11 - SGK

Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları

2021 / 19 - YMM

Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazların (ÖKC) Yeni Nesil Pompa ÖKC Haline Dönüştürülmesine Dair 527 Sıra No’lu Tebliğ

2021 / 18 - YMM

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2021 / 10 - SGK

SGK Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi

2021 / 9 - SGK

Ekonomi Refah Paketi

2021 / 8 - SGK

Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi

2021 / 7 - SGK

Emeklilik İçin İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesi Şartının Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Hakkında

2021 / 6 - SGK

VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzaması Hakkında

2021 / 5 - SGK

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

2021 / 17 - YMM

524 Sıra No’lu VUKGT İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

2021 / 16 - YMM

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandıranlar İçin Hatırlatma

2021 / 4 - SGK

Bölgesel Teşvik Süresi Uzatıldı.

2021 / 3 - SGK

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.

2021 / 15 - YMM

Yiyecek İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

2021 / 14 EK - YMM

Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler (35 Seri No’lu KDV Tebliğ)

2021 / 14 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2021 / 13 - YMM

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği

2021 / 12 - YMM

509 Sıra No’lu VUKGT’ de Değişiklik Yapılmasına Dair 526 Sıra No’lu Tebliğ

2021 / 11 - YMM

31.12.2020 Tarihine Ait 525 Sıra No’lu VUKGT İle Açıklanan Yabancı Para Değerleme Kurları

2021 / 10 - YMM

Serbest Bölgelerde İstihdam Desteğine İlişkin Düzenleme

2021 / 09 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2021 / 08 - YMM

Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.

2021 / 07 - YMM

Yıllara Sari İşler Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemelerinde Uygulanan Tevkifat Oranı %5 Olarak Değiştirildi.

2021 / 06 - YMM

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2020 / 05 - YMM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2021 / 04 - YMM

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

2021 / 03 - YMM

COVID-19 Salgını Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici Süreliğine Tamamen Ara Veren/Durduran Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması

2021 / 02 - YMM

BA-BS Formları Uygulamasında 523 sıra no’lu VUKGT ile Yapılan Değişiklik

2021 / 01 - YMM

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

2021 / 03 - ARGE

TKDK tarafından açılmış olan IPARD II onuncu dönem çağrısı ile ilgili bilgilendirme

2021 / 02 - ARGE

İSTKA tarafından açılmış olan “Mali Destek Programları”na ilişkin bilgilendirme

2021 / 01 - ARGE

TÜBİTAK tarafından 2021/1.çağrısı açılmış olan 1501 ve 1507 Ar-Ge destekleri hakkında bilgilendirme

2020 / 02 - SGK

Nakdi Ücret Destek Tutarı, İlave İstihdam ve İstihdama Dönüş Teşviki Kapsamında Sağlanan Destek Tutarlarının Arttırılması

2020 / 01 - SGK

2021 Yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2020 / 74 - YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Tarifesi

2020 / 73 - YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

2020 / 72 - YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları

2020 / 56 - SGK

2021 YILI ASGARİ ÜCRET MALİYETİ

2020 / 71 - YMM

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları İle Diğer Had ve Tutarlar

2020 / 70 - ARGE

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 1 Ay Uzatıldı.

2020 / 69 - YMM

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2021 Yılında Uygulanacak İndirim, İstisna ve Hadler Belirlendi.

2020 / 68 - YMM

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2020 / 67 - YMM

2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

2020 / 66 - YMM

Mevduat Faizi ve Kar Payları İçin Uygulanan Tevkifat Oranları 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

2020 / 65 - YMM

Kiralamalarda %10 Uygulanan Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.05.2020 Olarak Yeniden Düzenlendi.

2020 / 64 - YMM

Covid-19 Aşılarının Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı %1 Olarak Belirlendi.

2020 / 63 - YMM

Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı.

2020 / 62 - YMM

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti.

2020 / 58 - YMM

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

2020 / 40 - ARGE

KGF tarafından KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak amacıyla sağlanacak olan krediye dair bilgilendirme

2020 / 55 - SGK

Teşvik Uygulama Sürelerinin Uzatılması hk.

2020 / 54 - SGK

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan ek tedbirler genelgesi

2020 / 53 - SGK

Kısa Çalışma Ödeneği 2inci Dönem Başvuruları

2020 / 52 - SGK

İstihdama Dönüş Teşviki (2020/50 Sayılı Genelge)

2020 / 51 - SGK

İlave İstihdam Teşviki (2020/49 Sayılı Genelge)

2020 / 57 - YMM

Mevduat Faizi ve Kar Payları İçin Uygulanan Tevkifat Oranları Yıl Sonuna Kadar Düşürüldü.  

2020 / 39 - ARGE

Kırsal kalkınma kapsamında tarıma dayalı ekonomik altyapı yatırımların desteklenmesine ilişkin tebliğ hakkında bilgilendirme

2020 / 50 - SGK

Yapılandırma Kanunu

2020 / 38 - ARGE

Kırsal kalkınma kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin tebliğ hakkında bilgilendirme

2020 / 56 - YMM

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Düşürüldü.

2020 / 37 - ARGE

Yapılmış olan uluslararası andlaşmaya istinaden IPARD kapsamında yapılan yönetim ve uygulama değişikliklerine ilişkin bilgilendirme

2020 / 55 - YMM

Kar Dağıtımı Kısıtlamasına İlişkin Uygulama Süresi 3 Ay Uzatıldı.

2020 / 36 - ARGE

Yurtdışı lojistik merkezlerinin desteklenmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin bilgilendirme

2020 / 48 - SGK

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Mecliste Kabul Edilmiştir.

2020 / 35 - ARGE

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin bilgilendirme

2020 / 34 - ARGE

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konan “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” ile ilgili bilgilendirme

2020 / 32 - ARGE

Kalkınma Yatırım Bankası tarafından sağlanan 10 yıla kadar vadeli TL yatırım taahhütlü avans kredisine ilişkin bilgilendirme

2020/31 - ARGE

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik   

2020/30 - ARGE

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Bölge Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi   

2020/47 - SGK

İstanbul İli İl Pandemi Kurulu Kararlarına İstinaden Mesai Saatlerinin Düzenlenmesine İlişkin Valilik Duyurusu

2020/29 - ARGE

Teknopark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Personellerinin UzaktanÇalışma Süresine Yapılan Uzatma  

2020/28 - ARGE

“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı KOBİ Gelişim Destek(KOBİGEL) Çağrısı ile İlgili Bilgilendirme "

2020/27 - ARGE

2020 yılı ikinci dönem çağrıları açılmış olan TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarına ilişkin bilgilendirme   

2020/26 - ARGE

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgilendirme  

2020/25 - ARGE

İlki Ocak 2020 Açılan TÜBİTAK 1501-1507 Çağrılarının İkincisine Dair Ön Bilgilendirme

2020/24 - ARGE

Ufuk 2020 kapsamında açılan, Covid-19’a karşı dijital teknolojiler,yapay zeka, medikal ekipman üretimi, sosyal bilimler ve araştırmalar konulu çağrı hk  

2020/23 - ARGE

TÜBİTAK ARDEB 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ProjelerininDesteklenmesi Programına İlişkin Bilgilendirme  

2020/22 - ARGE

Siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ destekleme çağrısına ilişkin sıkça sorulan sorular 

2020/21 - ARGE

Yatırımlarda Devlet Destekleri Hakkında Kararda Yapılan Değişikliğeİlişkin Bilgilendirme.  

2020/20 - ARGE

Pandemi Sebebiyle Ar-Ge Merkezleri ve TGBlerdeki FaaliyetRaporların ve Mali Denetim Raporlarının Teslim Tarihine Getirilen Erteleme Kararı   

2020/46 - SGK

İstanbul İli İl Pandemi Kurulu Kararları Hakkında

2020/19 - ARGE

TÜBİTAK tarafından yayınlanmış olan “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeler iKOBİ Destekleme Çağırısı” ile ilgili bilgilendirme   

2020/18 - ARGE

COVİD-19 salgınına ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından açılmış olanARDEB 1001 programına ilişkin bilgilendirme.  

2020/17 - ARGE

T.C. Ticaret Bakanlığı ve UPS ortak girişimi olan “Export Akademi”Programının online sisteme geçmesine ilişkin bilgilendirme.

2020 / 54 - YMM

Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Eğitim Hizmeti Yanında Verilen Yemek Hizmeti,Öğrenci Servis ve Yurt Hizmetlerinde KDV Oranının Uygulanması Hakkında 

2020/16 - ARGE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca açıklanan, KOBİlerin korunmasına ilişkin paket program ile ilgili bilgilendirme

2020/15 - ARGE

EUREKA programı kapsamında açılmış olan yapay zeka konulu uluslararası ortaklı proje çağrısına ilişkin bilgilendirme  

2020/45 - SGK

Tekirdağ İli İl Pandemi Kurulu Kararları Hakkında

2020/14 - ARGE

İSTKA tarafından açılmış olan COVID-19 ile mücadele ve dayanıklılıkprogramı ile ilgili bilgilendirme  

2020/13 - ARGE

TEYDEB destek programları kapsamında yapılacak olan hakem veizleyici ziyaretleri ile ilgili bilgilendirme  

2020/12 - ARGE

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin bilgilendirme.

2020 / VERGİ / 53 - YMM

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Ödeme Yöntemlerinden Biri Olan Banka Yükümlülüğü Uygulamadan Kaldırılmıştır.  

2020/11 - ARGE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca açıklanan, KOBİlerin korunmasınailişkin paket program ile ilgili bilgilendirme  

2020/10 - ARGE

Lisanslı depolarda Muhafaza Edilen Tarım Ürünleri İçin Destek

2020/44 - SGK

Üç Yıl Süreyle Ölümlü Veya Sürekli İş Göremezlikle Sonuçlanan İş Kazası Meydana Gelmeyen, Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerine İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Desteği Sağlanması Hakkında

2020/9 - ARGE

Kovid-19 Virüsü salgını sebebi ile uzaktan çalışacak olan personeller ile ilgili bilgilendirme.

2020/8 - ARGE

Bakanlığın ve Tarım Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Öncelikli Konular ile İlgili Araştırma ve Geliştirme Destek Programı

2020/7 - ARGE

Deniz ve Denizcilik Alanlarında Yapılacak Olan Faaliyetleri Kapsayan Ufuk 2020 Çerçevelerinden MarTERA 2020 Çağrısı ile İlgili Bilgilendirme

2020 / 52 - YMM

Bazı Otomobillere ait ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı  

2020/6 - ARGE

Biyoekonomide Kamu İşbirlikleri Kapsamında, 2. Çağrısı açılmış olan Era-NET SUSCORP ile ilgili bilgilendirme

2020/5 - ARGE

TÜBİTAK – 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ile ilgili bilgilendirme  

2020/4 - ARGE

T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Açılan Destek Yönetim Sistemi ile İlgili Bilgilendirme  

2020 / VERGİ / 51 - YMM

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranı %1 Olarak Belirlendi.  

2020/3 - ARGE

ERA-NET çerçevelerinden, imalat teknolojilerini konu alan MANUNET çerçevesinin 2020 ilk çağrısı ile ilgili bilgilendirme

2020/2 - ARGE

Ufuk 2020 Hızlandırıcı Programına Yapılan Güncelleme Üzerine Bilgilendirme

2020/1  - ARGE

"KOSGEB tarafından sağlanan KOBİ Teknolojik Ürün Destek Programı" ile ilgili bilgilendirme  

2020 / VERGİ / 50 - YMM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) Resmi Gazete'de Yayımlandı.  

2019/23 - ARGE

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Bilgilendirme

2019/22 - ARGE

Ufuk 2020 “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” Alt Kırınımı ile İlgili Bilgilendirme

2019/21 - ARGE

Ufuk 2020 “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler” Alt Kırınımı ile İlgili Bilgilendirme

2020 / VERGİ / 49 - YMM

İşyeri Kiralamalarında Uygulanan Stopaj Oranı 31.12.2020 Tarihine Kadar %10’a İndirildi.  

2019/20 - ARGE

TÜBİTAK 2244 Programı - TÜBİTAK tarafından açılan 2244 numaralı "Sanayi Doktora Programı" ile ilgili bilgilendirme

2019/19 - ARGE

Sanayi Bakanlığı Tarafından Yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Hakkında Bilgilendirme

2019/18 - ARGE

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2020 / VERGİ / 48 - YMM

KDV Oranlarında İndirim Yapılan Mal ve Hizmetler   

2019/20 - ARGE

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri ile İlgili Bilgilendirme

2018 / 01 - ARGE

3065 sayılı Kanuna geçici madde 39’un eklenerek, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulabilmesi imkanının tanınması.

2018 / 02 - ARGE

2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesine göre AR-GE merkezlerinde indirimli amortisman ve KDV istisnası uygulanacak makine teçhizat listesi belirlenmiştir.

2020 / VERGİ / 47 - YMM

2020 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2018/03 - ARGE

15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin 10/A maddesinin birinci fıkrasının sonuna, destek programları kapsamındaki tüm belgelerin elektonik ortamda verilebilmesi ile ilgili madde eklenmiştir.

2018/04 - ARGE

KOSGEB tarafından işletmelerin yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faiz giderleri, duyuruda belirtilen şartlarda ve miktarlarda desteklenecektir.

2018 / 13 - ARGE

31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin belirlenmesi

2020 / VERGİ / 46 - YMM

Mücbir Sebep Kapsamında Uygulanmayan KDV Tevkifatı Hk. Hatırlatma  

2018 / 06 - ARGE

5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) ile 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır

2018 / 07 - ARGE

Maliye Bakanlığı tarafından, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12/06/2018 tarihinde 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin ilgili maddeleri.

2018 / 08 - ARGE

Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

2020 / VERGİ / 45 - YMM

1 Temmuz 2020 İtibariyle Başlayan Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar  

2018 / 09 - ARGE

TÜBİTAK tarafından, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik 2244 Sayılı Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır.

2018 / 10 - ARGE

TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile işbirliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır.

2018 / 11 - ARGE

04.07.2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmi Gazete’de, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yayımlanan yönetmelikle; yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

2020 / VERGİ / 44 - YMM

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti.  

2018 / 12 - ARGE

2018 Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar belli oldu.

2018 / 13 - ARGE

“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.

2018 / 14 - ARGE

01.08.2018 tarihinde, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından açılan Genel Sanayi Destekleri (SADE) işleyiş süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

2020 / VERGİ / 43 - YMM

Sokağa Çıkma Yasağı Uygulamasından Muaf olan 65 Yaş Ve Üstünde Mükelleflerin Beyan ve Ödeme Yükümlülüklerine İlişkin Duyuru

2018 / 15 - ARGE

TÜBİTAK'tan yapılan duyuruya göre, TEYDEB 2.0 adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” geliştirilmiş olup, Yenilik Destek Programı kapsamında 2018 yılı için "TEYDEB Çağrı Planı" oluşturulmuştur.

2018 / 16 - ARGE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici, KOBİ ve girişimciler için hazırlanan 16 maddelik Destek ve Önlem Paketi hakkında bilgi verdi.

2018 / 17 - ARGE

Kobi Nefes Kredisi başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

2020 / VERGİ / 42 - YMM

Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

2018 / 18 - ARGE

Yüksek Katma Değerli Ürün/Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır.

2018 / 19 - ARGE

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’na yapılan 2 bin 250 başvurudan 1.345 işletmenin başvurusu onaylandı.

2018 / 20 - ARGE

2010 yılından bu yana uygulanmakta olan KOSGEB destek programlarından Genel Destek Programı 24.09.2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

2020 / VERGİ / 41 - YMM

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 311) Resmi Gazete’de Yayımlandı.  

2018 / 21 - ARGE

İhracat Yapan Firmalara İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler

2018 / 22 - ARGE

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta- Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı oluşturulmuştur.

2018 / 23 - ARGE

KOSGEB tarafından yayımlanan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı kapsamında firmalara 150.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

2020 / VERGİ / 40 - YMM

Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.  

2018 / 24 - ARGE

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi için KOSGEB tarafından Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı yayımlanmıştır.

2018 / 25 - ARGE

Organize Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar 02.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2019 / 01 - ARGE

TÜBİTAK tarafından, Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında bilgi iletişim teknolojileri öncelikli alanında 5, enerji öncelikli alanında 4, gıda öncelikli alanında 2, makine imalat öncelikli alanında 4, otomotiv öncelikli alanında 3, sağlık öncelikli alanında 3 çağrı olmak üzere toplamda 21 çağrı açılmıştır.

2020 / VERGİ / 39 - YMM

2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı .

2019 / 02 - ARGE

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru tarihi olarak 15 Mart 2019 tarihi (saat 18:00’e kadar) belirlenmiştir.

2019 / 03 - ARGE

KOSGEB 2019’da tamamen yenilenen Teknoyatırım Destek Programı, İş Birliği Destek Programı ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı açıkladı.

2019 / 04 - ARGE

KOSGEB Teknoyatırım başvuruları 18 Ocak 2019 itibariyle alınmaya başladı.

2020 / VERGİ / 38 - YMM

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir.

2019 / 05 - ARGE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü; tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği mevzuatı kapsamında teşvik duyurusunda bulunmuştur.

2019 / 06 - ARGE

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Destek Programı

2019 / 07 - ARGE

29374 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile yazılım firmaları, Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olarak yurt dışı faaliyetleri ile ilgili harcamaların hibe destekleri için başvurularını bu kuruma yapmalıdırlar.

2020 / VERGİ / 37 - YMM

Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar  

2019 / 08 - ARGE

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı yenilenerek başvuruya açılmıştır.

2019 / 09 - ARGE

Ticaret Bakanlığı, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla firmaların fuarlara katılımlarını ve organizatörlerin tanıtım harcamalarını “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında desteklemektedir.

2019 / 10 - ARGE

KOSGEB tarafından, 2019-01 ve 2019-02 sayılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı proje teklif çağrıları açılmıştır.

2020 / VERGİ / 36 - YMM

e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri (Özet Tablo)  

2020 / VERGİ / 35 - YMM

2020/Şubat-Mart Dönemlerine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2020/10 - SGK

7226 Sayılı Torba Yasa (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)  

2020 / VERGİ / 34 - YMM

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Defter Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması  

2020/09 - SGK

Kısa Çalışma Ödeneği

2020 / VERGİ / 33 - YMM

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.  

2020/08 - SGK

Korona Virüsü (Covid19) Hakkında İşveren Sorumluluğu

2020 / VERGİ / 32 - YMM

Koronavirüs Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yapılan Düzenlemeler

2020/07 - SGK

İlave 6 puanlık Bölgesel Teşvik Uygulamasının Süre Uzatımı

2020 / VERGİ / 31 - YMM

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.07.2020 Tarihine Ertelendi.  

2020/06 - SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Erteleme  

2020 / VERGİ / 30 - YMM

Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışların Kurum Kazancından İndirimi

2020/05 - SGK

1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliğini Sağlamak İçin Ayrı Şifre Alınabilmesi

2020 / VERGİ / 29 - YMM

Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin Kar Payı Dağıtımına Yönelik Düzenleme Yapıldı.  

2020/04 - SGK

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

2020 / VERGİ / 28 - YMM

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  

2020/03 - SGK

506 Sayılı Kanunun Geçici 20’ nci Maddesine Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

2020 / VERGİ / 27 - YMM

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatıldı.  

2020/02 - SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

2020 / VERGİ / 26 - YMM

518 Sayılı VUK Genel Tebliği İle Mücbir Sebep Kapsamında Görülen Mükellefler Tarafından Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin Kdv Tevkifatı Uygulanmayacaktır.  

2020/01 - SGK

Tüm Yönleri ile Kendi İş Yerinden Yapılan 4/a (SSK) Bildirimlerinin Geçerliliği

2020 / VERGİ / 25 - YMM

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı  

2020 / VERGİ / 24 - YMM

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler Ve Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi  

2020 / VERGİ / 23 - YMM

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellefler İçin KDV ile Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.  

2020 / VERGİ / 22 - YMM

KDV Beyan Ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları Bildirim Süreleri, e-Defterlerin/ e-Beratların Oluşturma, İmzalanma, Yüklenme Süreleri Uzatıldı.  

2020 / VERGİ / 21  - YMM

İcra İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar  

2020 / VERGİ / 20 - YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Değiştirildi.

2020 / VERGİ / 19 - YMM

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

2020 / VERGİ / 18 - YMM

Yeni Korona Virüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Vergi Uygulamaları İle İlgili Alınan Bazı Tedbirler  

2020 / VERGİ / 17 - YMM

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine İlişkin Açıklama  

2020 / VERGİ / 16 - YMM

Kredilerin Donuk Alacak Olarak Sınıflandırılması İçin Öngörülen Gecikme Süresi 90 Günden 180 Güne Çıkarıldı.

2020 / VERGİ / 15 - YMM

Koronavirüsün Olası Ekonomik Ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler

2020 / VERGİ / 14 - YMM

Gelir Vergisi Beyanname ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 13 - YMM

Tahsilat Genel Tebliği'nde Yapılan Değişiklik (Seri: A Sıra No: 1)

2020 / VERGİ / 12 - YMM

Bazı Ürünlerin Teslimlerinde Uygulanan KDV Tevkifat Oranları Değiştirildi.

2020 / VERGİ / 11  - YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 10 - YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilme Süresi

2020 / VERGİ / 09  - YMM

Değerli Konut Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler   

2020 / VERGİ / 08 - YMM

30 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2020 / VERGİ / 07 - YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler

2020 / VERGİ / 06 - YMM

Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı.

2020 / VERGİ / 05 - YMM

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarları

2020 / VERGİ / 04 - YMM

31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

2020 / VERGİ / 03 - YMM

515 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

2020 / VERGİ / 02 - YMM

Bazı Mal Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranları Değişti.

2020 / VERGİ / 01 - YMM

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 'de Değişiklik Yapıldı.

2019/66 - YMM

Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı İndirildi

2019 / 65 - YMM

VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı.

2019 / 64 - YMM

2020 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Had Ve Tutarlar Belirlendi.

2019/63 - YMM

2020 Yılı İçin Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

2019/62 - YMM

Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

2019/61 - YMM

2019 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlenmiştir

2019/60 - YMM

Alacak Ve Borç Senetlerinde Uygulanacak Reeskont Oranları Değişti.

2019/59 - YMM

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

2019/58 - YMM

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı

2019/57 - YMM

"Turizm Payı Beyannamesi Genele Tebliği Yayımlandı" Başlığıyla Yayımladığımız Sirkülere İlişkin Ek Açıklamalar

2019/56 - YMM

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Hadler Değiştirildi

2019/55 - YMM

Özel Fatura Kapsamında yapılan Satış ( Bavul Ticareti) İşlemlerini kolaylaştırmak amacıyla KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

2019/54 - YMM

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayınlandı

2019/42 - YMM

İhracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bozdurulması zorunluluğuna ilişkin süre 4 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı

2019/53 - YMM

Tecil Faiz Oranı Değişti

2019/52 - YMM

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı

2019 / 51 - YMM

509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği İle Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin Esaslar Belirlendi

2019/50 - YMM

Elektronik Tebligat Sisteminde yapılan değişiklikler

2019/49 - YMM

İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı VUK Genel Tebliği (Sıra No:510) Resmi Gazete'de yayımlandı

2019/48 - YMM

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname / Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

2019/47 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019/46 - YMM

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti

2019/45 - YMM

Bazı mallara uygulanan "özel tüketim vergisi" tutarlarında değişiklik yapıldı

2019/44 - YMM

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişti

2019/43 - YMM

Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlendi

2018 / 01 - YMM

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış olup, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan diğer bazı hususlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

2018 / 02 - YMM

24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı BKK ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının teciline ilişkin kurallar belirlenmiştir.

2018 / 03 - YMM

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi mevzuatına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştır.

2018 / 04 - YMM

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2018 / 05 - YMM

Kreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı, Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler

2018 / 06 - YMM

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle İlgili Düzenlemeler

2018 / 07 - YMM

Vergi levhasının elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeler

2018 / 10 - YMM

7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu'na Geçici 31 inci madde eklenerek mükelleflere taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

2018 / 08 - YMM

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu

2018 / 09 - YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesi

2018 / 11 - YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

2018 / 12 - YMM

Yurt dışından Türkiye’ye getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar

2018 / 13 - YMM

31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin belirlenmesi

2018 / 14 - YMM

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/7/2018 tarihi 1/10/2018 olarak değiştirilmiştir.

2018 / 15 - YMM

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması kapsamında; 25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) yayımlanmıştır.

2018 / 16 - YMM

Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmasına ve Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2018 / 17 - YMM

7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar

2018 / 18 - YMM

7143 Sayılı Kanunu

2018 / 19 - YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2018 / 20 - YMM

Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Mahsup İşlemi

2018 / 21 - YMM

Varlık Barışı

2018 / 22 - YMM

Maliye Bakanlığı tarafından, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12/06/2018 tarihinde 30449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin ilgili maddeleri.

2018 / 23 - YMM

Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

2018 / 24 - YMM

Varlık Barışı

2018 / 25 - YMM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2018 / 26 - YMM

7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ- ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin

2018 / 27 - YMM

Döviz Kredisi Aktarımı

2018 / 28 - YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

2018 / 29 - YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 30 - YMM

Gecikme Zammı Oranı Değişikliği

2018 / 31 - YMM

Borçluların Kredi Borçlarını Geri Ödeme Yükümlülüklerini Yerine Getirebilme Ve İstihdama Katkıda Bulunmaya Devam Etmelerine İmkân Verilmesi

2018 / 32 - YMM

Tecil Faizi Oranı ile Gecikme Zammı Oranlarının Değişmesi

2018 / 33 - YMM

Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır.

2018 / 34 - YMM

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Tebliğ Düzenlemesi

2018 / 35 - YMM

7143 Sayılı Kanun ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Getirilen istisna Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

2018 / 36 - YMM

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapıldı

2018 / 37 - YMM

İhracat Yapan Firmalara İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler

2018 / 38 - YMM

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)

2018 / 39 - YMM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2018 / 40 - YMM

Türk Lirası Sözleşme Zorunluluğuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

2018 / 41 - YMM

Bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında düzenlemelerde bulunulmuştur.

2018 / 42 - YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 43 - YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 44 - YMM

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

2018 / 45 - YMM

01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

2018 / 46 - YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Düzenlemesine İlişkin Madde

2018 / 47 - YMM

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak.

2018 / 48 - YMM

Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

2019 / 1 - YMM

7143 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenip eklenemeyeceği ya da gider yazılıp yazılmayacağı

2019 / 2 - YMM

Konut ve İşyeri Teslimleri İle Bazı Malların Tesliminde KDV İndirim Süresinin Uzatılması

2019 / 3 - YMM

7143 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden, yararlanma imkânı sağlanmıştır.

2019 / 4 - YMM

Bazı kara araçlarına ilişkin % 1 oranında indirimli KDV uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

2019 / 5 - YMM

Tebliğ değişikliği ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır belirlenmiştir.

2019 / 6 - YMM

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

2019 / 7 - YMM

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğin konusunu 2019 yılı itibarıyla uygulanacak olan hadler ve tutarlar oluşturmaktadır.

2019 / 8 - YMM

Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır..

2019 / 9 - YMM

Temerrüt Faizi ve Asgari Giderim Tutarı Belirlenmiştir.

2019 / 10 - YMM

YMM Tam Tasdik Sözleşmelerinin Şirketlere Sağladığı Avantajlar, Kattığı Değerler ve 2019 Yılı Uygulaması

2019 / 11 - YMM

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2’nci madde ile 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmış olup, 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir..

2019 / 12 - YMM

7201 sayılı Tebligat Kanuna göre uygulanması zorunlu olan elektronik tebligata ilişkin açıklamalar

2019 / 13 - YMM

7201 sayılı Tebligat Kanuna göre uygulanması zorunlu olan elektronik tebligata ilişkin PTT tarafından yapılan duyuru

2019 / 14 - YMM

7161 sayılı Kanunla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklikler yapıldı

2019 / 15 - YMM

7161 sayılı Kanunla İle Kur Farkının KDV Kapsamına Alınması

2019 / 16 - YMM

7162 sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır.

2019 / 17 - YMM

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

2019 / 18 - YMM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi sebebiyle; konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamındaki durumuna ilişkin açıklamaların yapılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2019 / 19 - YMM

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan düzenlemeler ile indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır

2019 / 20 - YMM

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.