İK POLİTİKAMIZ

Universal & Partners olarak hizmet verdiğimiz her alandaki kalitemizi, başarımızı ve iş yapabilme becerimizi, çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz kurum kültürüne ve değerlerine borçluyuz. Yönetimde "insanı merkez alan" anlayışımızı aynı zamanda müşterilerimize ve paydaşlarımıza da aktarmaktayız.

 

Temel Politikamız, başarı yolculuğumuzda emeği geçen tüm çalışanlarımızın istek ve üretkenliklerini arttırarak motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmaktır. Aynı zamanda takım sinerjisini artırmak ve bununla birlikte ekip ruhu ile çalışan, kaynakları etkin ve verimli olarak kullanabilen bir çalışan profili oluşturmaktır.

 

Temel İlkelerimiz :

  • Şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı iş süreçlerimize dahil etmek,

  • Açık ve net iletişim politikasını kurum içerisinde sürdürülebilir yapmak,

  • Tüm çalışanlarımızın müşteri odaklı bakış açısı kazanmasını sağlayarak, yaratıcı fikir ve projeler üreterek değer yaratılan bir çalışma ortamı oluşturmak,

  • Yenilikleri takip etmek, kurumumuza uyarlamak ve inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,

  • Genç ve nitelikli yetenekleri ekibimize katarak uzun vadeli, dinamik ve üretken bir iş ortamı oluşturmak,

  • Sürekli olarak öğrenen kurum altyapımızı geliştirmek, güncellemek ve sürdürülebilir kılmak,

  • Kurum içerisinde her seviyede problem çözme yeteneklerini geliştirmek,

  • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, iletişim yeteneklerini, iç ve dış eğitim ve gelişim programları yardımıyla artırmak,

  • Değişime ve gelişime hızlı uyum sağlayabilen kurum yapımızı sürekli geliştirmek ve canlı tutmak.

En önemli hedefimiz, çalıştığımız kişilerin kurumsal tüm süreçlerde "İnsan Kaynakları Bölümü"nü kendilerine destekçi olarak görmelerini sağlamaktır. Diğeri ise sürekli danışılabilen ve fikir alışverişinde bulunulan yönetim ekibimizin "Stratejik İş Ortağı" olarak yer almasını gerçekleştirmektir.