ULUSLARARASI VERGİ HİZMETLERİMİZ

Ülkemizin uluslararası ticarete entegrasyonun had safhada olması vergi politikalarının planlanması ve yürütülmesinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da etkin biçimde koordine edilmesini gerekli kılmaktadır. Gerek yurtdışı yatırımcıların Türkiye’ye, gerekse Türk yatırımcıların yurtdışına yaptıkları sınır ötesi her tür yatırım işlemlerinde firmalara vergisel riskleri önleyecek, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.