TAM TASDİK HİZMETLERİ

Vergi sistemleri zaman içerisinde ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle giderek daha karmaşık hale gelmişlerdir. Tam tasdik yaptırılması, esas itibarıyla, firmaların güncel mevzuat değişikliklerine uyum sağlamasını, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, hatalı vergi uygulamalarının erken tespiti ve düzeltilmesi sonucunu yaratarak firmaların vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır.

 

Tam Tasdik kapsamında sunduğumuz hizmetler:

  • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolünün denetim ekiplerimizle şirketinizde yapılması,
  • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve denetim sonuçlarının şirket yönetimine raporlanması,
  • Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
  • Tam tasdik raporunun düzenlenmesi ve tam tasdikle ilgili konularda vergi danışmanlık hizmeti verilmesi.