ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARI VERGİ HİZMETLERİ

Şirket satın almak, mevcut şirketin tamamını veya bir bölümünü elden çıkarmak ya da yeniden yapılandırmak (birleşme, bölünme gibi) isteyen kişi ve kurumların ihtiyacına yönelik aşağıdaki alanlarda destek sağlıyoruz:

  • Satın alma öncesi vergi planlaması,

  • Vergi riski değerlendirmesi,

  • Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı,

  • Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması,

  • Satın alma ve elden çıkarma işlemleri kapsamında vergi durum değerlendirme hizmetleri,

  • Şirket satın alma/elden çıkarma işlemleri öncesinde ve sonrasında vergisel yeniden yapılandırma danışmanlık hizmetleri (Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi gibi),

  • Hisse alım/satım sözleşmesi ve eklerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi.