KDV DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

KDV iadesi hizmetleri alanındaki uzman ekibimiz, gerek kamu sektöründe vergi incelemesi ve iade süreçlerini yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Ekibimiz, KDV iade alacakları konusunda firmaların finansal yük ve kayıplarla karşılaşmaması için gerek mevzuat, gerek güncel uygulamalar noktasında firmalara doğru, güvenilir, verimli ve hızlı şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

 

KDV İadesi kapsamında sunduğumuz hizmetler:

 • İadeye konu satışların KDV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,

 • İadesi talep edilen KDV ile ilgili olarak firmanın KDV yönünden bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvuru aşamasında ilgili mevzuat gereği referanslarının sağlanması,

 • Geçerli olan mevzuat ve firma yasal kayıtları çerçevesinde KDV iade dönemlerine ilişkin iade edilebilir KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,

 • İmalatçı olmayıp KDV ödemek sureti ile hazır alınan malları yurt dışı eden tedarikçi firmaların mal alımında bulunduğu imalatçı firmalar nezdinde gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,

 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması,

 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,

 • KDV İadesi YMM Tasdik Raporunun düzenlenmesi ile eksiklik yazılarının cevaplanması,

 • KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü, KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa teminatlı iade kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğüne teslim edilen teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması,

 • Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz KDV iade sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadrolarımız gözetiminde sorunsuz bir KDV iade sürecine sahip olmaktadır.

 • Vergi Dairesi ile görüşmeler yapılarak iade dosyasının sonuçlandırılması.

 

KDV DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 • KDV hesaplarına ilişkin bilgilendirmeler,

 • KDV mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında yöneltilen soruların yanıtlanması,

 • Firmaların KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

 • Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının gerçekleştirilmesi, 

 • Özellikli işlem ve istisnalar hakkında bilgi paylaşımı,

 • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,

 • Yasal mevzuata uyum bilgilendirmeleri.