MALİ DANIŞMANLIK ALANINDA HİZMETLER

 

 • Vergi politikalarının oluşturulması ve vergi planlamasının yapılması,
 • Şirket bünyesinde bulunan muhasebe sistemlerinin denetlenmesi ve raporlanması,
 • Vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili 24 saat boyunca danışmanlık hizmetinin sunulması,
 • İstenilen her süreçte, firmanın mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu vb. belgelerin oluşturulması,
 • Muhasebe denetim işlemlerinin sunulması,
 • İnceleme ve uyuşmazlıkların konularındaki çözümlerin oluşturulması,
 • Serbest bölge mevzuatı planının  uygulanması,
 • Muhasebe personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Uygulamada tereddütlü konulardaki muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen diğer bilgilerin öncülüğünde bültenlerin hazırlanması ve mevzuatlardaki uygulamalara yön verilmesi,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Şirketin üçüncü kişilerle düzenleyeceği sözleşmeleri vergi mevzuatı açısından inceleyerek görüş bildirilmesi,
 • Mali mevzuatlarındaki değişiklikleri, önemli yargı kararları ve bakanlık görüşleri konusunda hazırlanmış sirkülerin paylaşılması ve tüm değişikliklerin sürekli haberdar edilmesi.