DİĞER HİZMETLER

 • Şirket Kuruluşları,
 • Tasfiye İşlemleri,
 • Genel Kurul İşlemleri, Elektronik Ortamda e-Genel Kurul İşlemleri,
 • Ana sözleşme Tadil İşlemleri, Spk Uyumlu   Ana Sözleşmelerin Hazırlanması ve Tadili Hisse Devirleri,
 • Pay Devirlerinin Yapılması, İmtiyazların Oluşturulması,
 • Yönetim Kurullarının Seçilmesi, İmza Yetkilerinin Verilmesi, İç Tüzüklerin Yayınlanması Şirket Birleşmeleri, Şirket Bölünmeleri, Şirket Nev’i Değişiklikleri,
 • Sermaye Artırımları,
 • Sermaye Azaltımları,
 • İç Tüzüklerin Yayınlanması,
 • Anonim Şirketler Hisse Senetlerinin Basılması,
 • Geçici İlmühaberlerin Basılması,
 • Adres Nakilleri,
 • Şube Açılışları/Kapanışları,
 • İrtibat Büroları Açılışları/Kapanışları,
 • SGK İlişiksiz Raporlarının Yazılması ve İlişiksiz yazılarının alınması,
 • Ticaret Odası ve Sanayi Odası Tescil İşlemleri,
 • Kapasite Raporlarının Çıkartılması, Sanayi sicil belgelerinin çıkartılması yıllık işletim cetvellerinin hazırlanması,
 • Kamu ve Özel Sektör İhalelerine Evrak hazırlanması ve Borcu Yoktur Yazısı Alınması,
 • Halka Arz Süreçlerinin Planlanması, Süreçlerin Yönetimi, Bağımsız Denetimlerinin Yapılması, Şirket Değerlemelerinin Yapılması ve Şirketlerin Borsaya Açılmalarının Sağlanması.