KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE RAPORLAMA

Kurumsal Risk Yönetimine Neden İhtiyaç Var ?

 

Bir kurumun,

  • Stratejik, mali ve operasyonel hedeflerine ulaşması,
  • Mali ve operasyonel raporlamaların tamlığı ve doğruluğu,
  • Varlıkların korunması
  • Kanun ve düzenlemelere uyum sağlaması
  • Faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği sağlaması için : 

 "İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Şarttır"