İÇ DENETİM VE GÜVENCE HİZMETİ

Günümüz ekonomik hayatında gelişim, oyunun bir parçası olma değil oyunu kurma ile yürütülebilir duruma gelmiştir. Tüm iş çevrelerinde ‘’hatalara karşı koyma yerine hataları engelleme gerekli’’ mantığı yer edinmiştir. Yaptığımız işlerin sürekli daha iyi ve geliştirilebilir olması mantığı ile ortaya çıkan yönetim felsefesi sürekli iyileştirme ve müşterilerin beklentilerine cevap verebilme profilinden çıkıp müşteri yönlendirme ile müşteri ile birlikte koşma mantığına dönüşüyor.

 

Şirketlerde dayanıklılığı artırmak, uzun vade yaşam döngüsünü sağlamak ve risklerden etkilenmemek adına savunma hatları oluşturmak ve bu oluşturulan yapıyı sistemsel hale dönüştürmek gerekiyor. Bu sistemsel yapının ana başlıkları ise; Risk Yönetimi İç Denetim, İç Kontrol, BT Teknolojik Denetimler ve MIS, Yönetim ve finansal raporlama sistemleri sayesinde mümkündür Hali hazırda her kurumun kendine has bir yapısı olduğu düşünülürse her bir şirket farklı bir vaka ve her birinin bu savunma mekanizmasını standart usullere bağlı kalarak uygulanması bazı durumlarda eksiklik getirebilir. Bu sebeple sıraladığımız hizmetler verilirken kurumları değerlendirebilmek için öncelikle fizibilite çalışması ve uygun yöntemlerin belirlenmesi usulü ile çalışılması en verimli modeldir.