BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

Günümüzde şirketler bünyesindeki süreçler büyük ölçüde bilgi teknolojileri altyapısı üzerinden işletildiğinden ve bilgi teknolojilerine bağımlı olduğundan süreç denetimi ve Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi birlikte ele alınması gereken konulardır. Şirketler, teknolojik kontrollerin güvenilirliğini sağlamak, yasal ve sektörel düzenlemelere uyumluluklarını garanti altına almak amacıyla şirketlerinde Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi fonksiyonu bulundurmakta veya BT denetimi hizmeti almaktadır.

 

Teknolojiye yapılan yatırımlar arttıkça BT denetimi, olası risklerin kontrol altına alınması ve büyük kayıpların önlenmesi konusunda şirketlere büyük güvence sağlamaktadır. BT ve süreç denetimi, şirketlere riskleri azaltarak, güvenliği geliştirerek, teknoloji ve iş birimleri arasındaki iletişimi kurarak ve yasal düzenlemelere uyumu sağlayarak değer katmaktadır. Kurumsal yönetim ve BT yönetiminin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.