YÖNETİM DESTEĞİ

  • Kurumsallaşma, Büyüme, Ortaklık İş Modeli, Mülkiyet Yönetimi 

  • Yönetim Stratejileri Belirleme ve Uygulamaları

  • Mali ve Finansal Yapılandırma

 

Yönetim Destek hizmetlerimiz; kurumsallaşma, şirket alım/satımı ve ortaklıklarda dahil olmak üzere organik ve operasyonel büyüme hedef, plan ve istekleri paralelinde ihtiyaç duyulacak  tüm süreçlerin kurulumu, yönetimi ve denetimi; yönetim ve mülkiyet stratejilerine uygun olmayana şirket süreçlerinin tesbiti, güncellenmesi, takip ve denetimi; müşterilerimizin faaliyet performanslarını doğru ifade eder finansal prezantasyon yapabilmelerini teminen bilanço, gelir, maliyet, karlıklık,  bütçe, fizibilite, nakit akış projeksiyonlarının hazırlanması, güncellenmesi ve takibi; ticari ve operasyonel faaliyet döngüsüne uygun vade, teminat ve maliyetli borçlanma ürünlerinin tesbit, temin ve takibi kapsamında verilen uygulama ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.