KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETİ

  • Halka Arz

  • Özel Sermaye Fonları

  • Borç ve Sermaye Yapılandırması

  • Şirket Birleşme ve Satın Alımları

  • Proje Finansmanı

  • Kurumsal Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

 

Kurumsal Finansman hizmetlerimiz; belli bilanço büyüklüğüne ve/veya pazar payına erişmiş olan müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “nitelikli finansman” ürünlerinden yararlanmalarına yönelik tüm planlama ve hazırlık çalışmalarını, takiben sonuca ilişkin süreçlerin yönetilmesini kapsamaktadır.