SOSYAL GÜVENLİK TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatında işverenlerin çalışanlar için ücret ve sigorta primleri kalemlerinde yararlanabileceği çok sayıda teşvikler bulunmaktadır. Bu teşvikler sağladığı avantaja ve önceliğine göre bir teşvik planlaması yapılmak suretiyle sıralanarak   teşviklerin kullanılması gerekmektedir.

 

Universal Partners olarak teşviklerin uygulamasına yönelik mevzuatın karmaşık ve değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle işverenlerin karşı karşıya olduğu riskleri azaltıyoruz. Bu riskler;

 

1- Teşviklerin hesaplama ve takibinin güç olması

2- Bu alanda yetişmiş uzman personelin sınırlı olması

3- Hesaplama ve uygulamada hata yapılması sonucunda öngörülen idari para cezalarının ağır olması gibi sebeplerle işverenler birçok teşvikten sağlıklı bir şekilde yararlanamamaktadır.

 

Universal Partners Teşvik Planlama ve Yönetimi Uzmanları, tüm bu karmaşık istihdam ve sigorta primleri teşviklerini hatasız olarak uygulayarak süreçleri desteklemekte, firmanıza ücret ve sigorta primi maliyetlerinizde önemli avantajlar sunmaktadır. Özellikle ücret teşviki sağlayan işbaşı eğitim programı ve tüm sigorta primi işveren hissesini karşılayan ilave istihdam sigorta primi teşviki uygulamaları işverene önemli maliyet avantajı sağlayarak teşviklerle işgücü maliyetlerini azaltmaktadır.

 

Universal Partners Teşvik Uzmanları iş ve sosyal güvenlik teşvikleri konusunda; işyerinizde teşvik analizi yaparak kullanılabilecek tüm teşvik fırsatlarını belirlemekte, firmanızın istihdam teşviklerinden doğru ve eksiksiz olarak yararlanmasını sağlamaktadır.

 

Universal Partners teşvik uygulamaları, teşviklerin uygulanması konusunda bünyemizde hizmet veren, teşvik mevzuatına ve uygulamasına hâkim olan eski SGK ve İş Müfettişi Uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu teşviklerin uygulamasının yanında, teşviklerin daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Müşterilerimize sunduğumuz diğer bir önemli noktada, teşvik hizmetlerinin uygulanması ve hesaplamasından kaynaklı oluşabilecek ve işverenin maruz kalabileceği, teşvik iadesi, ceza gibi durumlar sözleşme ile kurumumuzun sorumluluğu altına alınmaktadır.