BORDROLAMA HİZMETLERİ

İşletmelerde, maliyetlerinin toplamı içinde işçilik maliyetleri en önemli paylardan birine sahiptir. İşçilik maliyetlerinin içinde de iki önemli unsur bulunmaktadır.

 

Birincisi çalışanların ücretini oluşturan ve prime esas kazanca dahil edilen ve edilmeyen kalemler, ikincisi ise vergi ve prim istisna/muafiyetleridir.

 

Universal Partners Sosyal Güvenlik uzmanlarımızın size sunduğu bordro danışmanlığı hizmetlerinde, sizin işgücü maliyetleriniz detaylarıyla incelenmekte, işletmenizdeki uygulamalar takip edilerek işçilik maliyetleri önemli ölçüde azaltılmaktadır.

 

Uzmanlarımız, iş ve işveren hukuku ve uygulamaları hakkında işverenleri bilgilendirip yönlendirerek şirketlere doğrudan fayda sağlamaktadır.

 

İşverenler tarafından kullanılan bordro programlarını bu doğrultuda kurgulamaktadır.

 

 

SOSYAL GÜVENLİK ve İŞKUR

 • SGK işe giriş

 • SGK işten çıkış

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

 • İşyeri tescil kapanış

 • İŞKUR bildirimleri

 

 

ÖZLÜK YÖNETİMİ

 • Bordro zarfları

 • Özlük dosyası

 • Kıdem hesaplama

 • İhbar hesaplama Fesih bildirimi

 • İş sözleşmesi Çalışma belgesi ibraname

 

 

İZİN YÖNETİMİ

 

 • Yıllık izin Ücretsiz izin

 • İstirahat raporları

 •  Mazeret İzinleri

 

 

PUANTAJ

 • Fazla mesai Ek kesintiler Ek ödemeler

 • Puantaj toplama ve aktarım Bordro hesaplama

 • Sosyal yardımlar

 

 

RAPORLAMA

 • İcmal

 • Detay bordro

 • Unvan ya da kişi bazlı maliyet