İşveren İşçinin Maillerini Kontrol Edebilir Mi?

Şirketlerin hem dışarıyla hem de kendi çalışanları arasında yaptığı yazışmalar çoğu zaman e-posta üzerinden gerçekleşmektedir. Bilgisayar ve e-posta adresleri her ne kadar bizzat işçiler tarafından kullanılsa da, bunlar işverene aittir ve kişisel verilerin depolanması için değil, iş sözleşmesi çerçevesinde taahhüt edilen işlerin ifası için oluşturulmuş olup işyerinin bir parçasıdır. Bu doğrultuda, işveren, işçiye tahsis ettiği e-posta, şifre vb. tüm uygulamaların özenli bir şekilde kullanılmasını, iş dışındaki amaçlarla kullanılmamasını, işvereni zor durumda bırakacak fiil ve davranışlardan kaçınılmasını talep edebilir.

26.03.2020
Corona Virüs ( Covid-19) Salgın Hastalığının Sözleşmelere Etkisi

Corona Virüs (COVID-19), 2020 yılının başında ilk olarak Çin’de görülmüş; akabinde ise kolay bulaşıcılığından ötürü tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hızla yayılmaya başlamıştır. Bu salgının bütün dünyada etkisini şiddetli bir şekilde göstermesi üzerinde; 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona Virüsü (COVID-19) pandemi ilan etmiştir.

08.05.2020
Tacir Olan Kişiler ile Özel ve Kamu Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından İşyeri Kira Sözleşmeleri İçin Getirilen Yeni Düzenlemeler

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Borçlar Hukuku kapsamında yer alan konulara ilişkin çok sayıda yenilikçi ve kapsamlı hükümler getirmiştir. Bununla birlikte, TBK' da yer alan tüm maddeler aynı tarihte yürürlüğe girmemiş olup, kiracının tacir olduğu ve kiralanan yerin iş yeri olduğu kira ilişkileri (ticari kira ilişkileri) bakımından dokuz maddenin uygulanması 8 yıl ertelenmiştir.

08.06.2020
Savunması Alınmayan İşçi İşe İade Davasını Kazanır!

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi, her zaman her iki tarafın da istediği şekilde sürmeyebilmekte ve bazen işçi bazense işverenden kaynaklı nedenlerle uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Ne yazık ki bu uyuşmazlıklar; iş ilişkisinin sonlanmasına ve bazı hallerde taraflar arasında işe iade sürecinin başlamasına neden olabilmektedir. Bu hukuki süreç, özellikle işveren ve işçilerin bilgi sahibi olması gereken en temel konulardan biridir.

20.08.2020
(Covid-19) Salgın Hastalığı Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2020 yılının başında ilk olarak Çin'de görülen, akabinde ise dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaya başlayan Corona Virüs (COVID-19) salgınının önüne geçmek ve olası riskleri azaltmak adına, tüm dünyada gerek halk gerekse devletler tarafından birtakım önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu süreçte işverenler tarafından da birtakım önlemler alınmış ve halen de alınmaya devam edilmektedir

29.04.2020
Corona virüs (Covid-19) Salgın Hastalığına Bağlı Olarak Yıllık İzin Kullandırılması ve Telafi Çalışması Yaptırılması

2020 yılının başında ilk olarak Çin'de görülen, akabinde ise tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan Corona Virüs (COVID-19) salgınının ülkemizde de yayılmaya başladığı artık herkesçe bilinen bir gerçektir. Ne yazık ki; hastalığa yakalananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu salgının önüne geçmek ve olası riskleri azaltmak adına, tüm dünyada gerek halk gerekse devletler tarafından birtakım önlemler alınmaya başlanmıştır .

22.04.2020
7226 Sayılı Torba Kanun ile Karşılıksız Çeke İlişkin Yeni Getirilen Düzenlemeler

Türkiye' de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanma ve olaylar birçok ticari faaliyeti olumsuz etkilemiştir. Her ne kadar ticari müesseseleri korumak için kanunla bazı tedbirler alınsa da özellikle kurumsal yapıya sahip olmayan ticari şirketler maalesef ki ticari faaliyetlerine devam edememiştir. Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanma nedeniyle ticari faaliyetlerine devam edemeyen şirketlerin çek düzenlemeye yetkili kişileri ise düzenledikleri çeklerle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdikleri için adli para cezası ve hatta bu adli para cezalarının da ödenememesi sebebiyle hapis cezası ile karşı karşıya kalmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde gündeme gelen 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik çalışmaları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde küresel salgın ilan edilen Corona Virüs (COVID-19) sebebi ile hız kazanmış ve ilgili Kanun’da değişiklik yapılmıştır.

30.04.2020