KURUMSAL RAPORLAMA HİZMETİ

Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur. Şirketinizin markası, pazar payı, müşteri memnuniyeti ve insan sermayesi yatırımcılar için son derece önemli verilerdir. İşletmelere gerek iç yönetim raporlamalarının gerekse dış raporlamalarının ve özellikle finansal olmayan göstergelerin raporlanmasının, kalitesinin ve kabul edilebilirliğinin artırılmasında yardımcı olmaktadır.

 

 

Finansal Bütçe ve Raporlama Danışmanlığı

 

Finansal Yönetim, Bütçe ve Raporlama; strateji ve performans yönetimi ile entegre, güvenilir ve esnek yönetim raporlaması ve bütçeleme süreçlerinin geliştirilmesinde destek vermektedir. Yönetim raporlaması ve bütçe içeriklerinin tasarlanması, şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi ve şirket bütçelerinin hazırlanması konularında yardımcı olmaktayız.

 

Geçmiş dönemlerdeki gelişimi ve mali potansiyelinin analiz edilmesi ve hız, kalite ve iş hedeflerine ulaşılmasına odaklanan kapsamlı bir "Bütçe, Raporlama ve Planlama" sistemi kurmanız için destek verebiliriz.