TURQUALITY VE YENİDEN YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI

TURQUALITY® Programı, dünya markası olabilecek Türk Markalarını geliştirmek için oluşturulmuş devletin en gelişmiş destek ve kurumsallaşma programıdır. Bu devlet desteği programı, zaman içerisinde gelişerek ve birçok sektörü de içerisine almış, Türk markalarının dünya pazarına güçlenerek girmesi hedefine odaklanarak “firma geliştirme programı ve akreditasyon sistemine” dönüşmüştür.

 

TURQUALITY® Programı, sadece bir destek programı olmayıp aday firmaların kurumsal yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan, onları dünya ile rekabete hazırlayan, nitelikli bir kurumsal gelişim ve dönüşüm programıdır.

 

Bu programa girmeyi planlayan firmaların, verilen geniş teşvik imkanlarından önce, bu programın hedeflerine, firması için ne tür gelişim fırsatları sunacağına ve bu yolculuğa kurumsal yapı olarak hazır olup olmadığına bakması önemli olacaktır.

 

Dünya ile rekabet edebilmek, iyi bir toplam kalite kültürüne sahip olmayı, maliyetlerini kontrol edebilmeyi, tedarik zinciri yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi ve en önemlisi pazarlama yönetimi konusunda yüksek standartlara ve kaliteye sahip olmaya - en azından bu yönde gelişmeye - istekli ve açık olmayı gerektirmektedir. Dünya ile rekabet edecek güçlü bir şirkette “kalite kültürü”, “inovasyon kültürü” ve “pazarlama kültürü” şirket çalışanlarınca içselleştirilmiş ve kurum kültürü içerisinde özümsenmiş olması gerekir.

 

TURQUALITY®  sonuç olarak bir markanın  “dünya markası” olabilmesi için gereken yönetim yeteneklerinin, bu düşünce yapısıyla birlikte oluşturulması ve geliştirilmesini temel alır.

 

Universal Partners olarak, TURQUALITY®  programına yönelik “yönetim danışmanlık” hizmetlerimizde, firmalarımıza bu farklı bakış açısıyla ve profesyonel bir anlayış içinde hizmet veriyoruz. Sürecin tüm aşamalarında “kavramsal ve uygulamalı”çalışmalarla firmalarımızın yanlarında oluyoruz.

 

Universal Partners olarak pazarlama araştırmalarının tasarlanmasına, marka ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına, stratejik iş planlarının hazırlanmasına, yönetim bilgi sistemlerinin firma içerisinde yaygınlaştırılmasına, dijital dönüşüm çalışmalarının planlanması ve kurumsal performans sistemleriyle birlikte raporlama çalışmalarının  biçimlendirilmesine kadarki tüm işletme alanlarına dokunuyoruz, iyileştiriyoruz ve programın hedeflediği “Doğru Yönetim Kültürünü” oluşturarak işimizi sonuçlandırıyoruz.

 

Bu kalite kültürünün oluşmasından, pazarlama üst kültürünün firma yönetimi ve personelinde anlaşılıp sahiplenilmesine kadarki tüm aşamalarda profesyonelce bir özen ve gayret içinde nitelikli danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 

Hizmet verdiğimiz alanlar:

*Finans ve muhasebe danışmanlığı,

*Tedarik zinciri yönetimi,

*Stratejik yönetim kültürü ve stratejik planlama danışmanlığı

*Pazarlama ve Marka Yönetimi

*Kalite yönetim danışmanlığı

*İnsan kaynakları yönetimi

*Yönetim bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm danışmanlığı

*Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme danışmanlığı