TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE SATINALMA DANIŞMANLIĞI

Tedarik zinciri yönetimi, başta satın alma olmak üzere ürünün hedef kitlesine ulaşıncaya kadar tüm süreçlerine etki etmektedir. Tedarik zinciri Yönetimi (TZY); girdi maliyetlerinin iyi yönetilmesini belirlemek kadar, belirlenen iş stratejilerinizin doğru operasyon yönetimiyle buluşmasına neden olmasını sağlamaktadır. Tedarik zincirinizi kısıtlayan şartlar ve durumlar iş stratejinizi belirlerken hem dikkate alınması gereken bir değişken olarak, hem de geliştirilmesi gereken bir nokta olarak stratejinin önemli bir bileşeni haline gelebilmektedir.

 

Bize göre, rekabette sürdürülebilir avantaj sahibi olmanın anahtarlarından birisi tüm işletme değişkenler içinde maliyet etkinliğini optimum noktada tutmaktır. Bunu belirlerken pazarlama ve marka stratejilerinin önemi kadar, TZY yapısının esnekliği ve buna cevap verebilme kapasitesinin yanında bunun değişebilme yetenekleri birlikte düşünülmeli, iyi planlanmalı ve yönetilmelidir. Çok boyutlu düşünebilmek ve değerlendirmek bu optimum noktayı bulmanın bir gereğidir.

 

Tedarik zincirinde organizasyonun, iş ve bilgi akışlarının, görev tanımlarının iyi belirlenmesi, operasyonların farklı alanlarda şirket stratejilerini destekleyecek ve esneklik sağlayacak şekilde yönetilmesinin, işletmenin başarısını belirleyen bir unsur olarak görüyoruz.