STRATEJİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ DANIŞMANLIĞI

“Hızlı değişim global pazarın yeni mottosudur.”

 

Daha önceleri, inovasyon kültürünün pazarlama kültürüyle bu kadar yakın çalışmasına hiç bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı.

 

Değişim, bu iki alandaki yeteneklerimizin sıkı bir işbirliği yapmasını bizlere zorunlu kılıyor. Müşteri, ürün ve portföy stratejilerimizden, kanal, değer önerisi geliştirme yeteneğimizden, iletişim ve veri analitiğine kadar çok alanda sıkı bir uzmanlaşma çok boyutlu düşünme artık bir gereklilik halini alıyor.

 

Günümüzde tüketici davranışları ve ihtiyaçlarındaki bu hızlı değişimi sürekli takip etmek şirketler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Teknoloji, dijital medyadaki dönüşüm ve etkileşimler pazarları ve müşteri segmentlerini belirli süreler içinde değişimi az ve öngörülebilir yapılar olmaktan çıkarmıştır. Bunu kontrol edebilmenin tek yolu tüketici ve müşterilerle ilgili tüm noktaların sürekli ve yakından izlenilmesini zorunlu hale gelmesidir. Pazarlama araştırmaları yapısal olarak değişim gösterse de tüketici hakkında anlamlı ve yorumlanabilen tüm bilgiler artık bireysel müşteriyi ve kişiye özel pazarlamayı da değerli hale getirmektedir.

 

Bu tüketicisi bilgisi, onun satın alma, kullanım alışkanlıklarını ve yaşam biçimindeki değişimleri son derece dikkatli izleyen ve üründen beklentilerini hızlıca ve doğru cevap veren işletmeleri öne çıkaracaktır. Bu değişken yapı doğal olarak şirket organizasyonlarının daha çevik ve bu taleplere en doğru şekilde cevap verecek yapılar haline dönüşebilmesini, iletişimin, dijital kanallar dahil tüm mecralarda en doğru şekilde yapabilmesini yönetebilmesini zorunlu hale getirmiştir.

 

İşletmelerin hedef kitlesini yakından ve iyi takip edebilmesini sağlayan daha çevik organizasyonların gereksinim duyduğu işletme maliyetlerini iyi yönetirken, tüm iletişim araçlarını etkin ve verimli şekilde kullanabildiği ölçüde gerçek bir başarıdan söz edebiliriz. Ulaşılabilir pazar paylarını ve şirketin kar potansiyelini belirleyen temel dinamikler bu başlıkların optimum bir bileşenini ve gerçekçi bir  pazar payını bize sunmaktadır.

 

Tüm bu süreçler incelerken biz, pazarlama araştırmalarından ve diğer veri kaynaklarından elde edilen bilgilerle hedef kitlelerinizin kimler olduğunu net olarak belirlerken, bunlara sunulacak en doğru değer önerisinin içeriğini de sizinle geliştiriyoruz. Oluşturulan bu değer önerisi pazarlama ve satış süreçlerinize yön gösterirken aynı zamanda organizasyonunuzun buna cevap verebilme kapasitesini de ortaya çıkarmaktadır. Burada sahip olduğunuz kaynakların ve yeteneklerin bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi ise işletme adına başka bir stratejik uzmanlaşma alanını ve yeteneğini ortaya koymaktadır.

 

Strateji, pazarlama ve iletişimin bu kadar iç içe girdiği yeni dünyada firmanın önceliklerinin doğru belirlenmesi, değer önerisini güncel tutulmasını, değişim yeteneklerini ve kaynaklarını geliştirebilme becerilerini en iyi şekilde kullanabilmesini bu dönemin başarı anahtarı olarak görüyoruz.

 

Firmalar hedefine ilerlerken, yol haritasında meydana gelen ani değişikliklere dinamik bir şekilde cevap verebilme yeteneği “başarılı şirketleri, en başarılılardan" ve “geçici olanları, kalıcı olanlardan" ayıran bir özellik haline geliyor.

 

Strateji ve Pazarlama İletişimi alanında derinlemesine uzmanlaşan ekiplerimizle sizin yeni dönem ihtiyaçlarınıza tatmin edici çözümler sunacağımıza inanıyoruz.