KURUMSAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Bir aile şirketi veya kamu kurumunun, kendi pazarında daima var olabilmesi için sürekli bir dönüşüme ihtiyacı bulunmaktadır. Yöneticiler için bu durum önemli zorlukları beraberinde getirmektedir. Sunulan danışmanlık hizmetlerimiz ile bu süreçleri yönetirken firmanın benzersiz yapısını doğru anlayarak farklı dönemler ve sorunlar düzeyinde firma yapısına uygun ve etkili çözümler sunulmasını kaçınılmaz buluyoruz.

 

Yönetilen süreçler, uçtan uca dönüşümünü, insanların davranış değişimini, kurum içerisindeki kültürel ve psiko-sosyal dinamiklerin doğru yönetilmesini, gerekli iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını ve ardından ilişki, iletişim ve bilgi sürecini doğru planlanmış bir etkileşim haritası ile birlikte yürütmeyi zorunlu kılmaktadır.

 

Değişim açısından önemli diğer başarı kriteri ise danışman firmanın, bu değişimi yönetirken kurumun iyi işleyen bazı yetenek ve üstünlüklerine zarar vermeden ve ona yeni yetenekler kazandırarak firmanın yapısını geliştirebilmektir. Universal Partners olarak uzman ekibimiz, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak ve tatmin edici iş ve değişim stratejileri oluşturarak tüm bunları organizasyonlara büyük bir titizlikle dahil etmektedir.

 

Aile Şirketleri Hizmetlerimiz

Aile işletmeleri uzun yıllar devam edebilme potansiyeli taşıyan dinamik ve çevik şirket yapılarıdır. 2. ve sonraki nesillere kendisini taşıyabilmesi, ekonomik ve aile içi krizleri aşabilmesi, kendi içinde tutarlı ve sağlam bir örgüt kültürü oluşturmasına ve bunu kararlılıkla sürdürebilmesine bağlıdır. Bu şirketlerin dönüşüm süreçlerinde, aile üyeleri içi iletişim, karar alma ve ilişki süreçlerinin iyi yönetilerek var olan yapısal sorunlarının ve güçlü yanları dikkate alan bir yapılanma yürütülmesi başarılı sonuçlar vermektedir.

 

Diğer yandan 2. Nesil aile bireylerinin şirket geleceğinde, güçlü yöneticiler olarak yönetimde  yer alması isteniyorsa, bu kişilerin  işe başlama pozisyonları ve kariyer planlamalarının da önceden planlanması ve bu plana bağlı kalarak uygulamalara geçilmesi  gerekmektedir.

 

Aile anayasasının hazırlanması, sağlıklı yürüyen bir aile kültürü dinamiği oluşturulması, aile varlıklarının devamını planlanması, üyeler arasında iletişim ve sorunların çözülmesi, yetkilerin ve hisselerin devir şartlarını planlanması, ailenin gelecek planlamasının yapılması, aile üyelerin ve gelecek nesillerin profesyonel yönetime geçişe hazırlanması gibi konularda sizin yapılarınızı iyi bilen tecrübeli uzmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

 

Kurumsal Dönüşüm Hizmetlerimiz

Değişen rekabet şartlarında gücünüzü korumak ve daha başarılı olmanız için sizin organizasyonunuzu, insan kaynaklarınızı, stratejilerinizi ve operasyon süreçlerinizi uzmanlardan oluşan ekiplerimizle değerlendiriyoruz. Mevcut insan kaynaklarınızın yeteneklerini geliştirmek ve ihtiyaç duyacağınız ve kurum kültürünüze uygun profesyonellerin aranıza katılmasına yardımcı oluyoruz. Başarılı şirket organizasyonlarının, nitelikli ve doğru insan kaynakları ve akıllıca tasarlanmış bir sistemin birlikte çalışması ile olacağının farkındayız.

 

Kamu Kurumlarında Dönüşüm Hizmetlerimiz

STK’lar ve Kamu ortaklığındaki kurumların hedefleri ve organizasyonel ihtiyaçları özel sektör kurumlarından tamamen farklıdır. Kamu veya Vakıf Kurumlarının hedeflerinin ve mevcut durumunun iyi analiz edilmesi ve oluşan yeni ihtiyaçlara cevap verecek organizasyon ve iş süreçlerinin geliştirilmesi gerekir.  Bunların sonucunda kurumun ve paydaşlarının beklentilerine tatmin edici faaliyetler ve doğru belirlenmiş iç ve dış iletişim hedefleriyle birlikte ile yönetilmesi gerekmektedir.

 

Universal Danışmanlık bu dönüşüm ihtiyacını doğru anlayarak ve tatmin edici çözümleri kurumunuza sunmak için gereken desteği vermektedir.

 

STRATEJİ DANIŞMANLIĞI 

 

“Taktik olmadan strateji, zafere uzanan en yavaş yoldur.

Strateji olmadan taktik, yenilgiden önceki gürültüdür.” 

                                                                                    Sun Tzu

 

Sizin şirket stratejinizi oluştururken, sahip olduğumuz yeteneğimizi sergileyerek, işinizin durumunu bir bütün olarak görür ve tüm boyutlarıyla ele alırız.

 

Size sadece doğru yolu tarif etmekle kalmaz, bu yolda ilerlerken tüm kritik aşamalarda yanınızda bulunuruz.

 

Biz, değişen pazar koşullarından başlayarak, rekabetin yeniden tanımlanması gereken durumlara kadar esnek ve çok boyutlu düşünebilen bir profesyonellikle size destek oluruz. Sizin bir yandan şirketiniz adına en doğru kararı vermenize yardımcı olurken, diğer yandan müşterilerinizin ihtiyaçlarındaki değişimden, dağıtım noktalarınızdaki sorunlara, değer sunumunuzdan, fiyatlama stratejilerinize kadar işinizin tüm aşamalarındaki durumu ve sorunları titizlikle inceler, sağlıklı ve isabetli kararlar vermenize yardımcı oluruz.

 

Firmanızın tedarik zinciri yapısının yeniden tasarlanmasına, iş modelinizde zayıf noktalarınızı dikkatle yeniden değerlendirilmesini kadar detaylı ve çevik bir yaklaşımla analizlerimizi gerçekleştiririz.  İşletme alışkanlıkları içinde fark edemediğiniz alanları görür, sizin için çok boyutlu, iyi düşünülmüş, tutarlı ve süreklilik arz eden stratejik iş planı oluştururuz. Sahip olduğumuz deneyim, sizlerin karar verirken kendisini güvende hissetmesini sağlarken, geleceğiniz adına tereddüt ettiğiniz anlarda, sizin en doğru kararı verirken yanınızda oluruz.

 

İşiniz için ana stratejilerinizi, iş stratejilerinizi, büyüme yaklaşımlarınızı, teknoloji ve dijital dönüşüm stratejilerinizi, operasyonel stratejilerinizi detaylı ve iyi yapılmış analizler sonucunda ortaya koyuyoruz.  Kurumsal yeteneklerinizi ve müşterilerinizin sizden beklediği hizmetlere cevap verebilecek gelişim alanlarını belirlediğinizde, hangi değer önerisiyle ortaya çıkmanız gerektiğini, hangi alanlarda ve ürün sunumlarında uzmanlaşmanız gerektiğini, nerelerden ve hangi alanlardan çekilmeniz gerektiğini görebilmeniz sizin için kritik bir başarı anahtarıdır. Biz deneyimlerimizle bunun önemini bilerek sizin işinize yaklaşıyoruz.

 

Bir işletmenin ana faaliyet ve uzmanlaşma alanını belirlemesi kadar, hangi ürün ve hizmetleri dışardan temin etmesi gerektiği konusu da  öncelikli olarak belirlemesi gereken stratejik bir konudur. Şirketlerin sahip olduğu kaynaklarıyla ve gelişim alanları arasında uyum sağlanması, iş modelinin tüm unsurlarının eşgüdüm halinde oluşturulup çalıştırılmasına bağlıdır.

 

Ana gelir kaynaklarını iyi yönetmek kadar, yeterince karlı olmayan veya işletmeye yük getiren ürün ve birimlerin yeniden değerlendirilmesi de bu stratejik çalışmalarımızın diğer bir parçasıdır. Kurumun pazarda bulunduğu konumun, rekabet analizlerini iyi değerlendirerek, tüm seçenekleri detaylı analiz edip ortaya koyarak, sizinle birlikte çok boyutlu değerlendirilmekte ve bu alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.