İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL DÖNÜŞÜM

Güçlü işletmeler, değerli insan kıymetleriyle yönetilir. Doğru stratejik hedefleri belirleyen, operasyon süreçlerindeki başarıyı ortaya koyan temel unsur insandır. Sürdürülebilir bir rekabet yapısının oluşmasında, huzurlu ve verimli bir iş ortamının temeli, “entelektüel sermaye” olan insan kaynağının etkin yönetiminden geçmektedir. Bu konuda insan kaynakları yönetiminin her fonksiyonunun kurum içerisinde işletilebilir ve sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır.

 

Universal Danışmanlık İK ekibimiz, sektör ve kurum içi araştırmalar, sektörel eğilimleri dikkate alarak, veri analizlerini ve analitik çözümler kullanarak, değişim yönetimini, liderlik kültürünü, organizasyon gelişimini, ödüllendirme ve yetenek yönetimini gibi unsurları akıllıca kullanarak, çalışanların performansı ile iş hedeflerine ulaşabilmek amacıyla nitelikli bir insan kaynakları organizasyonunuzu tasarlamakta ve uygulamaya almaktadır.

 

Universal Danışmanlık olarak kuruma özel çözümler geliştirerek yapılacak bir çalışma ile insan kaynakları yönetimi alanındaki ihtiyaçlarınızı öncelikle “detaylı bir İK analizi” süreci ile tespit edip, kurum kültürünüze ve işletme değerlerinize uygun sistemlerin kurulması adına danışmanlık hizmetleri vermekteyiz:

  • Nasıl bir organizasyon yapınız var?

  • İlerleyen yıllarda nasıl bir organizasyon ihtiyacınızı karşılayacak?

  • Değişen pazar ve teknolojik gelişmeler karşısında sektör ve şirket yapınızda hangi ihtiyaçlar öne çıkacaktır?

  • İnsan Kaynakları stratejileriniz nedir?

  • Kurumunuzda değişimi nasıl yönetiyorsunuz?

  • Organizasyonunuzda insan yapınızda ortaya çıkacak gelişim alanlarını ve ihtiyaçlarını planladınız mı?

  • İnsan kaynakları süreçleriniz tanımlı mı? Nasıl yönetiyorsunuz?

  • Kurumsal iş süreçlerinizle insan kaynakları süreçleriniz bağlantılı mı? Aralarında nasıl bir ilişki var?

  • İnsan kaynaklarında değişim ve dönüşüme hazır mısınız? Hazır iseniz yönetim ekibinizle birlikte dönüşüm ve değişim iletişimini nasıl kurgulayalım?

 

Yukarıda belirttiğimiz tüm soruların cevaplarını Universal Danışmanlık İK uzman ekipleriyle sizlerle birlikte buluyor ve insan kaynakları yol haritanızı bu yönde oluşturuyoruz. Bu yol haritası yeni bir organizasyon ihtiyacı söz konusu olduğunda size daha doğru hizmet sunmamıza yardımcı olmaktadır.

 

 

 

HİZMETLERİMİZ

 

ORGANİZASYON DÖNÜŞÜMÜ & YETENEK YÖNETİMİ

Univarsal İK, Organizasyon Dönüşümü ve Yetenek Yönetimi hizmetleriyle kısa orta ve uzun vadeli organizasyon ihtiyaçlarınıza etkili çözümler sunmak, başarıyı sürdürülebilir kılmak için dönüşümünüzü sizinle birlikte yönetir. Teknolojinin getirdiği tüm farklılıkları gözeterek ve analitik araçları kullanarak bireysel gelişim alanlarını, iç ve dış eğitim ihtiyaçlarını belirler, işletmenin en temel unsurunun sağlıklı gelişmesini garanti eder.

 

İK GELİŞTİRME HİZMETLERİ

İK uzmanlarımızla, işletmenizin değerini artırmak için; şirketin çok boyutlu stratejilerini, kültürünü, personel yapısını, teknolojinin getirdiği olanakları, yeni çalışan nesilde ortaya çıkan dinamikleri dikkate alarak insan Kaynakları sisteminin gelişim alanlarını belirleriz.

Personelin şirkette işe katılımının artacağı, ihtiyaçlara dönük nitelikli bir işgücü planlaması ve İK Geliştirme Hizmetleriyle, İK Yönetiminize destek oluruz.

 

İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİK ÇÖZÜMLERİ 

Universal Danışmanlık, işletmenin kültürünü şekillendiren temel dinamikleri sizinle geliştirir. Personelinizin, müşteri iç görüsüne duyarlı ve onları anlamaya odaklı bir bakış açısına sahip olması, işletmede maliyetleri düşürme adına katkı sunacak çalışanlar haline gelebilmesi bizler için önemlidir. Çalışanlarınızın mevcut durumlarını ve gelişim potansiyelini ölçmek onu yönetebilmenin ilk aşamasıdır. Onların saklı potansiyelini ve performansını ortaya çıkartabildiği kurum aidiyeti yüksek insanlara dönüştürülmesi için UP Danışmanlık, İK Analiz ve Araştırma araçları ile size yenilikçi çözümler sunmaktadır.