BİLİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Teknolojideki gelişmeler ve dijital dünyadaki ilerlemeler hayatın her alanına hızla giren karşı konulmaz bir unsur ve hayatımızın bir parçası haline getirmiştir.  Bu etkileşimler yeni tüketici ve çalışan alışkanlıklarını ortaya çıkarmakta, bilgiyi son derece hızla yayılan ve kontrol edilmesi güç bir nesne haline getirmektedir.

 

Bilginin artan önem ve niteliğinin yanında, sınırsız denecek miktarda yayıldığı dünyada şirketler için güvenilir bilgiyi oluşturmak ve elde tutmak, onu korumak, onlar için gittikçe artan bir önem kazanıyor. 

 

Dijital dünyada şirketlerin itibarları ve güvenilirlikleri, yönettikleri ve ürettikleri bilgilerin, mesajların güven sağlayıcı niteliğine bağlıdır. Şirketlerin sahip olduğu insanların, iş süreçlerinin, iletişim ve bilgi süreçlerinin, sahip olduğu teknolojinin, içinde bulunduğunuz çevrelere sürekli güven vermek üzerinde hareket etmesi artık bir zorunluluktur. 

 

Teknolojik gelişmelerle, insan gücüne bağlılığın bir taraftan azaldığı, konvansiyonel sistemlerin otomasyon ve insansız yapılara doğru dönüştüğü dünyada, yeni ihtiyaçlar ve yeni iş alanları ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin bu değişim ve dönüşüm içerisinde kullanacağı iş teknolojilerinden seçeceği yazılımlara, yeni insan yeteneklerinden, dijital mecralardaki etkinliklerine kadar tüm boyutlarıyla değişimi iyi analiz etmesi, yönetmesi, doğru zamanda doğru yatırımları yaparak geleceğini inşa etmesi gerekmektedir.    

 

Şirketlerin hızla değişen dijital dünyada, kişisel verilerin korunmasından bu konuda yeni ortaya çıkan kanun ve yönetmelik mevzuatlara kadar tüm dijital standartlara uyum sağlaması, teknolojinin kendisini zorunlu bıraktığı veya kurum itibarı ve güvenilirliği adına mecburen yapması gereken yatırımlara kadar tüm ihtiyaçlarını doğru yönetmesi gerekmektedir.

 

Firmalarımıza verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizle yeni dijital dünyanın sürekli değişen çerçevesinde, üretim, yönetim ve iletişim süreçleri dahil olmak üzere tüm iş süreçlerinde doğru teknolojileri seçmesi, bilgi güvenliği ve bilgi yönetim sistemlerindeki yeni ihtiyaçlarının oluşturulmasına kadar tüm dijital strateji, yatırım ve operasyonlarını dikkatlice yönetmesi için destek olmaktayız.