AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ KURULUMU VE KOÇLUĞU

Kurum yapısının Ar-Ge ve Tasarım Merkezine uygun olması durumunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

 

Ar-Ge - Tasarım Merkezi Kurulum Hizmetleri Olarak :

 

• Üst yönetimle proje bilgilendirme toplantısının yapılmasını,

• Proje grubunun oluşturulmasını,

• Projenin planının ve  yol haritasının hazırlanmasını,

• Proje grubunun eğitiminin ve bölüm içi yapılandırma çalışmalarının yürütülmesini,

• Bölüm organizasyonunun, insan kaynakları iş süreçlerinin ve altyapısının tasarlanması ve kurulmasını,

• Vergisel teşvikler boyutunda ilgili kanunlar çerçevesinde (Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK‘nın ilgili maddeleri kapsamında) destek olunmasını,

• Ar-Ge stratejisinin oluşturulmasını,

• Proje başvuru dosyasının hazırlanmasını,

• Ar-Ge / Tasarım Merkezine başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması ve belgenin alınmasını sağlamaktayız.

 

Sürdürülebilirliğe Yönelik Koçluk Hizmetleri :

 

Hedefimiz, firmanın iyi bir Ar-Ge kültürü geliştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda buna pazarlama kültürüyle de destek olmaktır. Bunu firmanın sahip olduğu müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını anlama konusunda bakış derinliğini kazandırarak gerçekleştiriyoruz.

 

Bu anlayışla firmanın Ar-Ge ve tasarım yeteneklerini dönüştürerek üreteceği Ar-Ge ve Tasarım projelerine ve iş süreçlerine önderlik ediyoruz. Bunların yanı sıra personelin proje yönetim becerileri konusunda sürekli gelişimini sağlıyor, firmada Ar-Ge ve İnovasyon kültürüne destek veriyoruz.

 

Bu çalışmalardan başlıcaları:

 

• Proje yönetimi ve fikir geliştirme süreçleri konusunda eğitimler ve atölye çalışmalarının  yapılması,

• Firma içinde fikir ve öneri sistemi kurulması, müşterilerinin iç görüsünü anlama konusunda ve iş süreçlerini geliştirme konusunda farkındalık artırmaya odaklı eğitimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

• Mali yapılandırma hizmeti sonrasındaki mali süreçlerde danışmanlık verilmesidir.

 

Firma içinde süreklilik gösteren bir Ar-Ge kültürünün oluşturulmasını teminen, eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte firmalarımızın Ar-Ge konularındaki becerilerine kalite ve süreklilik kazandırılmasını sağlamaktayız.