Teşvikler İçin Geç Kalmayalım.

14.05.2020 tarihinde TÜBİTAK tarafından siparişe dayalı Ar-Ge projelerinin desteklenmesine ilişkin çağrı yayınlanmıştır.

Söz konusu çağrı kapsamında, KOBİ lerin yürütmekte oldukları Ar-Ge çalışmalarının ticarileşme olasılığı yüksek konulara yönlendirmek ve ülkemizin sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğini pekiştirmek amacıyla müşteri-tedarikçi iş birliğine dayalı ortaklı projelere destek verileceği açıklanmıştır. İşbu çağrı kapsamında;

*Konu ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır. Tüm sektör ve teknolojik alanlardan ticarileşme potansiyeli yüksek Ar-Ge projeleri desteklenecektir.
*Çağrı kapsamında Ar-Ge çalışmaları tedarikçi kuruluş tarafından yapılacak olup, müşteri kuruluş tarafından projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünün takibi yapılacaktır.
Açıklanan çağrı kapsamında çağrı bütçesinin 30.000.000TL olduğu ve proje bütçesi üst sınırının 2.500.000TL olduğu belirtilmiştir. 
Desteklenecek olan projeler için müşteri kuruluş, dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını tedarikçi kuruluşa öder, TÜBİTAK ise beyan edilen giderlerin değerlendirilmesi sonucu kabul edilen harcama tutarının %40’ını tedarikçi kuruluşa öder.
Çağrı kapsamında tüm destekler tedarikçi kuruluşa sağlanacak olup proje bütçesinin %40 müşteri kuruluş, %40 TÜBİTAK ve %20 tedarikçi kuruluş olarak ayrılması hedeflenmektedir.Çağrı kapsamında desteklenecek olan projeler için ürün/süreç geliştirme süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiş olup, ticarileşme süresi için sabit 24 ay olarak belirlenmiştir.
Proje kapsamında ön ödeme yapılmayacak olup, TÜBİTAK tarafından yapılacak olan destek ödemeleri sadece ürün/süreç geliştirme süresi zarfında yapılacaktır.

Çağrı kapsamında desteklenecek olan proje giderleri, tedarikçi kuruluşun ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olmak üzere, şunlardır.
*Personel giderleri,
*Seyahat giderleri,
*Danışmanlık giderleri,
*Hizmet alım giderleri, 
*Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
*Malzeme ve sarf giderleri Öte yandan, desteklenmeyecek olan proje giderleri ise şunlardır:
*Proje ortaklarının birbirlerinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri,
*Müşteri ya da tedarikçi kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri,
*Genel giderler,
*Müşteri kuruluşa ait giderler,
*Ticarileşme aşamasına ait giderler. 

Söz konusu çağrıya yapılacak olan başvurular tek aşamalı olup ön proje başvurusu yapılmaz. Çağrıya yapılacak olan başvurular için başvuru takvimi şu şekildedir: 
Ön Kayıt Son Tarihi 17 Ağustos 2020, saat 17:00
PRODİS Üzerinden Başvuruların Alınması 15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020, saat 17:00
Başvuruda Tespit Edilen Eksik Belgelerin Tamamlanması İstenildiği tarihten itibaren 14 takvim günü içerisinde Başvuruyu yapacak olan kuruluşlardan tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması, müşteri kuruluşun ise KOBİ ya da büyük ölçekli kuruluş olması beklenmektedir.

 

08.06.2020
İBRAHİM AVŞAROĞLU