Fenomenler Video İçeriği Değil, Mükellefiyet Üretti.

7 Aralık 2019 tarihli, 30971 sayılı Resmi Gazete ’de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı. Bu kapsamda günlük hayatımıza yeni vergiler dâhil oldu.

Giriş: 7 Aralık 2019 tarihli, 30971 sayılı Resmi Gazete ’de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı. Bu kapsamda günlük hayatımıza yeni vergiler dâhil oldu.

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik: Günümüzde sosyal medya kullanmaya kişi sayısı yok denecek kadar azdır diye düşünüyorum. Özellikle Youtube ve İnstagram kendi ünlülerini / Fenomenlerini yaratmaktadır. Fenomenler video içeriği üretmekle birlikte aynı zamanda birçok markanın reklamına da yapmaktadır. Bu sayede fenomenler gelir elde etmekte, markalar ise reklamlarını milyonlarca kişiye tanıtmış olmaktadırlar. Esasen VUK 11. Maddesine 6745 Sayılı Kanun ile eklenen fıkra uyarınca, 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile internet ortamında alınan reklam hizmetleri karşılığı yapılan ödemeler 01.01.2019 tarihi itibarıyla tevkifat kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile internet ortamında reklam hizmeti verenlere ya da verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden %15 oranında tevkifat yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Karara göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,

- Kurumlar VergisiKanunu’nun 15. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,
 

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.

30971 sayılı Resmi Gazete’de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 07.12.2019 tarihi itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili maddede sayılan serbest meslek geliri elde edenlerin aynı maddede belirlenen eserleri ile telif hakları dolayısıyla elde ettikleri hasılatın gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde istisnadan faydalanamamaları ve beyanname vermeleri yönünde düzenleme yapılmıştır. Kanun düzenlemesi ile Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesine kısıtlama getirilmiştir. Kanunun yürürlük tarihi 07.12.2019 tarihi olup, 01.01.2020 tarihi itibariyle 500.000,00 TL üzeri gelir elde eden Fenomenler Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi gereğince artık ticari kazanç olarak vergilendirilecekler. Mükellefiyet açmak, defter tutamak aylık beyanname vermek, fatura kesmek zorunda olacaktır.
 

Sonuç: Son dönemde vergi mevzuatında çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Özelikle 30971 sayılı Resmi Gazete ‘de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeni vergiler ve değişiklikler hayatımıza girmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesine kısıtlama ile 500.000,00 TL ve üzeri gelir elde eden fenomenlerin mükellefiyet tesis etmesi gerekmektedir.
 

Kaynakça: 30971 sayılı Resmi Gazete’de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

 

07.12.2019
CİHAN ÖZTÜRK