EN ÖNEMLİ
DEĞERİMİZ,
İTİBARIMIZ...

Saygınlığa ve güvene sahip olmak "iz bırakan işler yapmaktan" geçer.

Biz "mesleki ve entelektüel birikimleri yüksek uzmanların" bir araya geldiği, çözüm yarattığı bir ekibiz.

Sizlerin odaklandığı “stratejik hedefleri” birlikte yönetiyor ve geliştiriyoruz.

Değişime, "geleceğin fırsatları" ile bakıyor, yenilikçi fikirler ortaya koyuyoruz.

Ve global dönüşümde "farklı kültürlerin yeteneklerini” çok yönlü kullanarak, sizleri "gerçek ve nitelikli sonuçlara" ulaştırıyoruz.

HİZMETLERİMİZ

VERGİ HİZMETLERİ

Vergi ve mali mevzuat alanında sahip olduğumuz bilgi birikimini ve tecrübeyi bir araya getirerek katma değerli çözümler sunmaktayız. İhtiyaçlara ve sorunlara doğru yaklaşarak, yaratıcı çözümler sunarak ve işin bir parçası olmak adına yakın ilişkiler kurarak güvenilir hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Universal & Partners müşterilerine, muhasebe departmanlarının sorumluluklarını kısmen veya tamamen devretme seçeneği sunmaktadır. Bu karar muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, çalışan ve yüksek ücretli muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hataları hakkında firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİMİZ

Denetim ve Finans sektöründe ihtiyaçlarınıza ve yükümlülüklerinize yönelik çözüm odaklı yaklaşımımız, hızlı ve güvenilir şekilde sonuca ulaşmanız için var olan ve globalleşen dünyaya ayak uydurmanız için sizi anlayan ekibimiz ile birlikte bağımsız denetim hizmeti sunmaktayız.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİMİZ

Günümüzde hedef ve stratejilerinize uygun nitelikli çalışanı olmayan bir firmanın rakiplerine karşı ayakta kalması olası değildir. Bu durumu insan kaynağını etkili ve verimli bir şekilde yönetmek olarak özetleyebiliriz.

AR-GE VE İNOVASYON HİZMETLERİ

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. olarak şirketlerin sürdürülebilir bir inovasyon ve pazarlama kültürüne katkı sağlayacak nitelikli Yönetim Danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz. Ar-Ge ve İnovasyon konusunda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle ve nitelikli danışmanlık hizmetleriyle, sektörün en birikimli lider danışmanlık firmasıyız.

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Universal Partners Hukuk Hizmetleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı, Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk Departmanı, İcra ve İflas Hukuku Departmanı, Vergi Hukuku ve İdare Hukuk Departmanı, Ticaret ve Marka Hukuku Departmanı olmak üzere başlıca beş departmandan oluşmaktadır.

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL

Risk yönetimi kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirleme, değerlendirme, yönetme ve kontrol etme süreçlerini kapsayan sistematik bir yöntemin uygulanmasıdır. Kontrol genel olarak yönetimin önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için aldığı tedbirler olarak tanımlanır.

KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Finansman ekibimiz ulusal ve uluslararası piyasada mevcut olan çözümler ile sınırlı kalmadan yenilikçi, yaratıcı ürün ve çözümler ile işlerinize değer katarken en optimum sonuçların teminini hedeflemektedir.

BLOG