DUYURULAR

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi

Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Ar-Ge harcamaları geçen yıla göre 8 milyar TL arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi.

Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt süresi uzatıldı

Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için 31 Aralık 2019 olarak belirlenen son kayıt tarihi, 30 Haziran 2020'ye alındı

GSS sistemine prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek

GSS prim borcu bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.