VERGİ İNCELEME DANIŞMANLIĞI

Maliye Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar Vergi Müfettişliği ve idarecilik yapmış olan ve yaptığı görevlerin sağladığı tecrübe, bilgi birikimi sayesinde vergi incelemesine muhatap olan firmalara vergi incelemesi danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 

Mükelleflerin defter ve belgeleri inceleme elemanları tarafından tam, sınırlı veya karşıt incelemeye alındığında incelemenin, vergi kanunları ile mükelleflerin kendilerine tanınmış olan haklarının inceleme elemanı nezdinde rapor yazılmadan önce dikkate alınmasını sağlayarak mükelleflerin çıkarlarının en üst seviyede gözetilecek şekilde sonuçlandırılmasını amaçlanmaktadır.

 

Vergi İnceleme Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler :

 

• İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,

• Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,

• İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması,

• Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,

• Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,

• Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.