VERGİ İNCELEME DANIŞMANLIĞI

Maliye Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar Vergi Müfettişliği ve idarecilik yapmış olan ve yaptığı görevlerin sağladığı tecrübe, bilgi birikimi sayesinde vergi incelemesine muhatap olan firmalara vergi incelemesi danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 

Mükelleflerin defter ve belgeleri inceleme elemanları tarafından tam, sınırlı veya karşıt incelemeye alındığında incelemenin, vergi kanunları ile mükelleflerin kendilerine tanınmış olan haklarının inceleme elemanı nezdinde rapor yazılmadan önce dikkate alınmasını sağlayarak mükelleflerin çıkarlarının en üst seviyede gözetilecek şekilde sonuçlandırılmasını amaçlanmaktadır.

 

Vergi İnceleme Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler :

 

• İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,

• Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,

• İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması,

• Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,

• Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,

• Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

 

VERGİ İHTİLAFLARI DANIŞMANLIĞI

 

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Maliye Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar Vergi Müfettişliği ve idarecilik yapmış olan uzman kadromuz ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,

 • Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,

 • İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,

 • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi

 • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi

 • Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması

 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması

 • Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması

 • Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi

 

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Maliye Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar Vergi Müfettişliği ve idarecilik yapmış olan uzman kadromuz ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,

 • Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,

 • İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,

 • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi

 • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi

 • Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması

 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması

 • Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması

 • Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi