TÜRK TİCARET KANUNU HİZMETLERİ

 • Serbest bölge mevzuatı planlaması uygulaması

 • Şirket Kuruluşları

 • Tasfiye İşlemleri

 • Genel Kurul İşlemleri, elektronik Ortamda E-Genel Kurul İşlemleri

 • Ana sözleşme Tadil İşlemleri, Spk Uyumlu ana Sözleşmelerin Hazırlanması ve Tadili Hisse Devirleri,

 • Pay Devirlerinin Yapılması, İmtiyazların oluşturulması

 • Yönetim Kurullarının Seçilmesi, İmza Yetkilerinin Verilmesi, İç Tüzüklerin Yayınlanması Şirket Birleşmeleri, Şirket Bölünmeleri, Şirket Nevi’ i Değişiklikleri

 • Sermaye Artırımları

 • Sermaye Azaltımları

 • İç Tüzüklerin Yayınlanması

 • Anonim Şirketler Hisse Senetlerinin Basılması,

 • Geçici İlmühaberlerin Basılması

 • Adres Nakilleri

 • Şube Açılışları/Kapanışları

 • İrtibat Büroları Açılışları/Kapanışları

 • Yazar Kasa Açılışları/Kapanışları

 • Vergi Daireleri Şifrelerinin Alınması

 • Sgk İşveren Dosyalarının Açılışı, Şifrelerinin alınması

 • Sgk İlişiksiz Raporlarının Yazılması ve İlişiksiz yazılarının alınması

 • Sgk ve Bağ-Kur Emeklilik İşlemleri

 • Ticaret Odası ve Sanayi Odası Tescil İşlemleri,

 • Kapasite Raporlarının Çıkartılması, Sanayi sicil belgelerinin çıkartılması yıllık işletim cetvellerinin alınması

 • Kamu ve Özel Sektör İhalelerine Evrak hazırlanması ve Borcu Yoktur Yazısı Alınması

 • Halka Arz Süreçlerinin Planlanması, Süreçlerin Yönetimi, Bağımsız Denetimlerinin Yapılması, Şirket Değerlemelerinin Yapılması ve Şirketlerin Borsaya Açılmalarının Sağlanması.