RAPORLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  • Vergi politikalarının oluşturulması ve vergi planlaması yapılması
  • Yerinde tutulan muhasebe sistemleri üzerinde düzenli kontrollerinin ve denetimlerinin yapılması
  • Vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili 24 saat danışmanlık hizmeti
  • Muhasebe denetim işlemleri
  • İnceleme ve uyuşmazlıkların çözümü
  • Muhasebe personelinin eğitimi
  • Uygulamada tereddütlü konularda muhtezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,
  • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,
  • Şirketin 3. Kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,
  • Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,