ŞİRKET DEĞERLEME HİZMETİ

Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir.

 

Bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki soruları yanıtlamaktadır:

  • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?

  • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?

  • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?

  • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS 3 kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasını nasıl gerçekleştirebilirim?

  • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?

  • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?

  • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?

  • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?

  • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?