BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİMİZ

HAKKINDA


Bağımsız Denetim hizmetleri ihtiyari ve zorunlu “Bağımsız Denetim” için sahip olduğumuz yetki belgelerimiz ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğunun ve doğruluğunun tespiti, bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde ihtiyaç ve yükümlülüklerinizin şirketiniz ile uyum içerisinde çözüme ulaştırılmasıdır.

KAAN SERTCAN İcra Kurulu Üyesi, Bağımsız Denetçi, ( SMMM )
KAAN SERTCAN
Denetim ve Risk Yönetimi Yönetici Ortak
ALİ ER Denetim Müdürü
ALİ ER
Denetim Müdürü
MESUT KABAER Denetim Müdür Yardımcısı
MESUT KABAER
Denetim Müdür Yardımcısı
İBRAHİM ÇÖPLÜ Yönetici Ortak, (Gaziantep Ofisi), Bağımsız Denetçi ( SMMM )
İBRAHİM ÇÖPLÜ
Yönetici Ortak
(Gaziantep Ofisi)
Bağımsız Denetçi ( SMMM )

- Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında bağımsız denetim,

- Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'na tabi halka açık şirketlerin bağımsız denetimi,

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,

- Sigorta şirketlerinin bağımsız denetimi,

- Diğer tüm şirketlerin bağımsız denetimi.

 

Her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe uygulamaları, uluslararası düzeyde finansal tabloların karşılaştırılmasını imkansız kılmaktadır. Bu durum, tüm muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

Bağımsız denetim kapsamındaki çalışmalarımızda, şirket yönetimi, şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo kullanıcılarının, stratejik, yatırımsal, faaliyetsel ve hedefsel karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası finansal raporlama standartları formatında sunulmaktadır.

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

 • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

 • Türkiye Denetim Standartları (TDS)

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS- UFRS)

 • Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)

 • Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (US GAAP)

 • İngiltere Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (UK GAAP)

 • Almanya Muhasebe Standartları (GERMAN GAAP)

 • Hollanda Muhasebe Standartları (DUTCH GAAP)

 • Uluslararası Denetim Standartları (ISA)

 • Tüm Standartlarla Uyumlu, Dünyanın Her Yerinde Geçerli ve Her Dilde Bağımsız Denetim Raporu Sunmaktayız.