BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİMİZ

HAKKINDA

 

Denetim ve Finans sektöründe ihtiyaçlarınıza ve yükümlülüklerinize yönelik çözüm odaklı yaklaşımımız, hızlı ve güvenilir şekilde sonuca ulaşmanız için var olan ve globalleşen dünyaya ayak uydurmanız için sizi anlayan ekibimiz ile birlikte bağımsız denetim hizmeti sunmaktayız.

 

Ekibimiz, güçlü sektör bilgisi, her türlü finans ve denetim tecrübesi ile donanmış deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşmaktadır.

KAAN SERTCAN İcra Kurulu Üyesi, ( SMMM - Bağımsız Denetçi )
KAAN SERTCAN
Denetim Yönetici Ortak
ALİ ER Denetim Müdürü
ALİ ER
Denetim Müdürü

Her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe uygulamaları, uluslararası düzeyde finansal tabloların karşılaştırılmasını imkansız kılmaktadır. Bu durum, tüm muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

Bağımsız denetim kapsamındaki çalışmalarımızda, şirket yönetimi, şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo kullanıcılarının, stratejik, yatırımsal, faaliyetsel ve hedefsel karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası finansal raporlama standartları formatında sunulmaktadır

 

  • Uluslarası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslarası Muhasebe Standartları (UMS),

  • UFRS ve UMS ile özdeş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS),

  • İngiltere Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (UK GAAP),

  • Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (US GAAP)

  • Uluslararası Denetim Standartları (ISA)

  • ISA’lar ile uyumlu Türkiye Denetim Standartları

  • Tüm bu standartlarla uyumlu bağımsız denetim raporu ve mali tabloların hazırlanması, yayınlanması, konsolide edilmesi ve analizlere tabi tutulması,

  • Yukarıda bahse konu edilen düzenleyici kuruluş standartlarının, yorumlarının ve tavsiyelerinin, şirketin mali disipliniyle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi