TURQUALİTY DANIŞMANLIĞI

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. olarak Turquality programına hazırlık sürecinde, "bir evrak hazırlama danışmanlığından" daha çok, şirketin iş süreçlerini ve yönetim kalitesini daha üst seviyelere çıkartmayı hedefleyen, personeli eğitirken geliştiren, firmaları programa hazırlarken "dönüştüren" bir yönetim danışmanlığı anlayışına odaklanıyoruz.

 

TURQUALİTY destek programı 2003 yılında Devlet tarafından başlatılmış, dünya markası olabilecek Türk Markalarını ortaya çıkarmak için oluşturulmuş devletin en önemli ve gelişmiş destek programıdır.

 

Turquality programı sadece bir destek programı değildir; desteklenen firmaların kurumsal yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan ve dünya ile rekabete hazırlanan bir gelişim, danışmanlık ve eğitim programıdır

 

Öncelikle tekstil sektöründe dünyaya Türk Markaları çıkarılması hedefiyle başlamış olmasına rağmen, gelişerek diğer sektörleri de içerisine alan bir okula ve akreditasyon sistemine dönüşmüştür.

 

Bu programa katılmayı planlayan firmaların kendilerine sunulan son derece geniş teşvik imkanlarından önce, bu programın hedeflerinin, firması için ne tür bir gelişim fırsatı sunacağına ve buna kurumsal yapı olarak hazır olup olmadığına bakması yararlı olacaktır. Dünya ile rekabet edebilmek demek, iyi bir kalite kültürüne sahip olmayı, maliyetlerini kontrol edebilmeyi, tedarik zinciri yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi ve en önemlisi pazarlama yönetimi konusunda yüksek bir yönetim anlayışı kalitesine sahip olmaya veya en azından bu yönde gelişmeye istekli ve açık olmayı gerektirmektedir.

 

Bizler, Turquality Programına yönelik "yönetim danışmanlık hizmetlerinde", projeye farklı ve profesyonel bir anlayışla yaklaşıyoruz.

 

Müşterilerimize sürecin tüm aşamalarında yanında oluyoruz.

Pazarlama Araştırmalarının tasarlanmasından, Marka ve Pazarlama Stratejilerini oluşturmaya, Stratejik İş Planlarının hazırlanmasından Yönetim Bilgi Sistemlerinin kurum içerisinde yaygınlaştırılmasına kadar tüm işletme alanlarına dokunuyor, iyileştiriyor programın hedeflediği yönetim kültürünü oluşturana kadar süreçlere liderlik ediyoruz.

 

Bir yönetim danışmanlığı firması olarak, bu programın ülkemiz ve firmalarımız adına taşıdığı öneminin ve getirmek istediği yönetim kültürünün değerinin farkında olarak programa yaklaşıyoruz.

 

Bu kalite kültürünün oluşmasından, pazarlama üst kültürünün firma yönetimi ve personelinde anlaşılıp sahiplenilmesine kadar, tüm aşamalarda profesyonelce bir özen ve gayret içinde hizmet veriyoruz.

 

Bu nedenle;

  • Finans Ve Muhasebe Bölümü;

  • Tedarik Zinciri Yönetimi;

  • Stratejik Yönetim Kültürü Ve Stratejik Planlama;

  • Pazarlama Ve Marka Yönetimi;

  • Kalite Yönetim Kültürü;

  • İnsan Kaynakları Yönetimi;

  • Yönetim Bilgi Sistemleri;

  • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme konularında;

alanında uzmanlaşmış danışmanlarımızla şirketinizi "pazarlama kültürü" odaklı yeniden yapılandırırken, başarılı bir Turquality Hazırlık Projesinin yanında, nitelikli Yönetim Danışmanlık Hizmetleriyle doğru bir yapısal dönüşüm sürecini yönetiyoruz.