Fenomenler Video İçeriği Değil, Mükellefiyet Üretti.

7 Aralık 2019 tarihli, 30971 sayılı Resmi Gazete ’de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı. Bu kapsamda günlük hayatımıza yeni vergiler dâhil oldu.

07.12.2019
CİHAN ÖZTÜRK
Binek Otomobile ait Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yapılan Amortismanın Vergisi Ödenecek mi?

Mevcut uygulamada, işletmenin aktifine kayıtlı olup, kazancı elde edilmesinde kullanılan binek otomobillere ait amortisman başta olmak üzere bütün giderleri kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmektedir. TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi. Bu kapsamda binek otomobillere ait giderlerde aşağıda yer alan gerekçe ile kısıtlama getirilmiştir.

01.01.2020
CİHAN ÖZTÜRK
Konkordato Tarihe Karışıyor, Finansal Yeniden Yapılandırma Geliyor.

Çin ve Amerika arasındaki ticari gerginliğin yanı sıra dünya genelindeki ekonomik daralma ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla şirketler zor bir yılı geride bıraktı.

15.01.2020
MUSTAFA KÖKSOYA
İnsan Kaynaklarının Dokunuşu, Dönüşümü Nasıl Sağlar ?

Uzun yıllardır yönetim danışmanlığı alanında çalışan ve eğitimler veren bir kurumsal gelişim ve strateji yayılımı danışmanı olarak katılımcılarımın ortak bir sorununa şahit oldum; ürettikleri fikirleri sahada nasıl uygulayabilecekleri konusunda zorluk çekiyorlardı.

16.01.2020
SERKAN GÜLENER
Doğru Yaklaşım, Krizi Fırsata Çevirir.

Ekonomik dönemlerin iniş ve çıkışlarıyla uğraşmak hepimizin iş yaşamında aşina olduğu bir gerçekliktir. Zaman zaman büyük aşamaları deneyimleyerek yüksek iş hacmini yaşayabilen pazarlarımız, belirli bir süre devam eden atılımların ardından, durgunluğa girmekten kurtulamamıştır.

11.02.2020
SERKAN GÜLENER